Onzekerheid over voortbestaan korenwolf

Het slepend conflict over de bescherming van de korenwolf in Limburg, was vanmorgen inzet van een rechtszaak in Den Haag.

Hoe hoog staat komend voorjaar de tarwe op de akkers van het Zuid-Limburgse Sibbe? Zijn de gewassen voldoende opgeschoten om de bedreigde korenwolf beschutting te bieden tegen roofdieren en hen van voldoende voedsel te voorzien?

Op deze kwestie spitst zich het nu al jaren slepende conflict toe over de bescherming van de wilde hamster ofwel korenwolf, zo bleek vanmorgen tijdens het kort geding dat de Vereniging Das & Boom heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat.

Staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) is van plan medio april vijftig jonge hamsters uit te zetten in een reservaatsgebied in Zuid-Limburg. Zo moet een begin worden gemaakt met het herstel van de hamsterpopulatie die de afgelopen decennia dramatisch in omvang achteruit is gegaan. Naar verluidt zijn er nog maar enkele Nederlandse korenwolven over.

De vijftig jonge dieren zijn de afgelopen twee jaar gefokt bij de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp en op het terrein van de Vereniging Das & Boom in het Gelderse Beek-Ubbergen. In totaal zijn er honderd dieren gefokt met vijftien wilde hamsters die ruim twee jaar geleden in Limburg werden gevangen.

Een ambitieus beschermingsplan voorziet in het inrichten van elf kernleefgebieden in Midden- en Zuid-Limburg met een omvang van in totaal vijfhonderd hectare. De inrichting verloopt uiterst moeizaam. Komend voorjaar is er voor het eerst wellicht voldoende grond beschikbaar, minimaal dertig hectare, om althans een eerste groep hamsters de wereld in te sturen.

Faber heeft haar oog laten vallen op een gebied in het Zuid-Limburgse Sibbe. Daar is inmiddels twaalf hectare in bezit van de overheid, en over nog eens 26 hectare zijn de onderhandelingen afgerond en ,,hoeft alleen nog maar te worden gewacht totdat de notaris tijd vrij kan maken'', aldus de landsavocaat mr. J.H. Geerdink vanmorgen tijdens de behandeling van het kort geding in Den Haag. Voordat de korenwolven uit hun winterslaap ontwaken, zijn de gronden half april beschikbaar.

Das & Boom kan zich niet voorstellen dat het gebied voor de vijftig hamsters zal functioneren als een aaneengesloten, duurzaam veilig gesteld hamsterleefgebied van tenminste dertig hectare met voldoende voedsel en dekking. Niet alleen is een aantal hectaren ongeschikt als leefgebied voor de hamsters, bijvoorbeeld omdat het om kalkgraslanden gaat, ook zijn de condities van het terrein zodanig dat de hamsters van de honger zullen omkomen of door roofdieren worden weggehaald. ,,We hebben niet twee jaar lang dag en nacht met deze dieren gefokt om ze uit te zetten op een terrein waar ze onmiddellijk door vossen of roofvogels worden weggehaald'', zo stelde de raadsman van Vereniging Das & Boom, mr. J.A.M. van der Velden.

Cruciaal is de lengte van de gewassen. Ambtenaren van staatssecretaris Faber verwachten dat het reeds ingezaaide wintergraan komende voorjaar dertig tot vijftig centimeter hoog zal zijn, Das & Boom hanteert een minder rooskleurige prognose en komen uit op tien tot vijftien centimeter. Te laag om voor predatoren onzichtbaar te blijven. Ook is nog maar de vraag om de nog in te zaaien gewassen zoals akkerkruiden en luzerne, uiterst geschikt voedsel voor de hamster, op tijd geschikt zijn voor consumptie. Het ministerie overweegt de beesten, in de eerste maand na uitzetting, bij te voeren. Das & Boom eist dat Faber zo snel mogelijk gronden gaat aankopen in de omgeving van kleine gebieden die al wél enigszins geschikt zijn voor de hamster, in Amby en in Heer, en ook dat de vergoeding voor boeren die hamstervriendelijk werken flink wordt verhoogd.

Uitspraak volgende week vrijdag.