Map over bioterreur

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft alle huisartsen, medisch specialisten, microbiologen en GGD'en in Nederland een informatiemap over bioterrorisme toegezonden. De map moet hun kennis over zeldzame aandoeningen in korte tijd weer op peil brengen.

In de map zitten een brochure en een cd-rom. Deze bevatten informatie over onder andere miltvuur, pokken, pest en botulisme.

De inspectie stelde de map samen nadat de Gezondheidsraad vorig jaar zomer in het advies `Verdediging tegen bioterrorisme' had geadviseerd de medische beroepsgroepen goed te informeren.