Maatregelen tegen Duitse werkloosheid

De Duitse bondskanselier Schröder heeft gisteren maatregelen aangekondigd tegen de almaar stijgende werkloosheid, de achilleshiel van de roodgroene regeringscoalitie in de komende verkiezingsstrijd.

Met subsidiëring van laagbetaald werk en overheidsinvesteringen wil de regering-Schröder in het verkiezingsjaar de werkloosheid te lijf, een belangrijk thema waarop de CDU/CSU-kandidaat Edmund Stoiber uit het succesvolle Beieren de bondskanselier heeft uitgedaagd.

In december steeg het aantal werklozen tot ruim 3,9 miljoen, vermoedelijk zal het aantal mensen zonder baan deze maand de magische grens van vier miljoen ruimschoots overschrijden.

Schröder onderstreepte gisteren dat de maatregelen uit de lopende begroting gefinancierd kunnen worden, zonder nieuwe schulden aan te gaan. Verdergaande en kostbaarder voorstellen van coalitiepartner Bündnis 90/de Groenen en SPD'ers van de linkervleugel haalden het niet.

In een poging langdurig werklozen en uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt te lokken wordt in heel Duitsland het zogenoemde `combiloon' ingevoerd. Werkzoekenden die een laagbetaalde baan nemen komen in aanmerking voor een subsidie op hun sociale premies en een verhoging van de kinderbijslag. Zo houden ze netto méér over en wordt het gat tussen uitkering en werk groter, en daarmee de stap naar de arbeidsmarkt aantrekkelijker.

Een proef met het combiloon in de regio Mainz was een succes, maar de effecten waren bescheiden. Landelijke invoering van het model-Mainz zal, hoopt de regering, 30.000 mensen aan een baan helpen.

Daarnaast wil de bondsregering een investeringsprogramma dat wordt gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van UMTS-licenties verlengen van 2003 tot 2007. De licenties brachten bij veiling 50 miljard mark op waarmee staatsschuld werd afgelost. De jaarlijkse rentewinst, ter hoogte van 2,5 miljard euro, wordt nu aangewend voor investeringen in infrastructuur, onderwijs en onderzoek.

Terwijl de partijorganisatie van de SPD al druk doende is de verkiezingsstrijd tegen Stoiber voor te bereiden, probeerde Schröder gisteren de confrontatie nog een beetje op de lange baan te schuiven. De regering zal tot de zomer haar werk doen en zich pas daarna op de verkiezingen van 22 september concentreren, zei Schröder. Toch kon hij het niet laten een paar schimpscheuten aan zijn uitdager te richten. ,,We hebben veel meer gedaan dan onze plicht'', aldus Schröder, die de christen-democraten verweet niet veel meer te bieden dan dezelfde recepten en hetzelfde personeel waarmee de regering-Kohl al is mislukt.

Op de vraag naar zijn verhouding tot Beieren, de deelstaat van Stoiber, zei Schröder dat ook hij een Beier is. Schröder is officieel staatsburger van de Freistaat Beieren dankzij zijn huwelijk met de Beierse journaliste Doris Köpf.