Lokale belastingen 6,2 procent hoger

De begrote belastinginkomsten van gemeenten, provincies en waterschappen voor dit jaar zijn met 6,2 procent gestegen tot 8,15 miljard euro (bijna 18 miljard gulden). Dat is een lagere stijging dan in de afgelopen drie jaar, toen de lokale lasten met gemiddeld 8 procent per jaar toenamen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt.

Vooral de forensenbelasting (14 miljoen euro) is met 16 procent fors gestegen. Het CBS geeft als verklaring dat veel gemeenten ervoor gekozen hebben om recreatiewoningen en stacaravans voortaan niet meer onder de toeristenbelasting te laten vallen maar onder de forensenbelasting.

Een andere gestage stijger is de parkeerbelasting, die met 10 procent is toegenomen. In totaal wordt er dit jaar voor 341 miljoen euro parkeerbelasting geheven. Inmiddels heffen 149 van de 496 Nederlandse gemeenten parkeerbelasting.

De grootste `kostenpost' voor burgers blijft de onroerendzaakbelasting. In totaal halen gemeenten dit jaar zo'n 2,65 miljard euro op aan de heffing over het bezit en het gebruik van panden (bedrijven plus woonhuizen). De stijging van in totaal 5,5 procent (139 miljoen) is nauwelijks hoger dan de inflatie, die vorig jaar 4,8 procent bedroeg.

De stijging van de provinciale belastingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de heffing van de opcenten op de motor-

rijtuigenbelasting. Het toenemend aantal auto's en vrachtwagens alsmede het feit dat auto's gemiddeld steeds zwaarder worden leidt ertoe dat de opcenten met gemiddeld 8,1 procent stijgen tot 773 miljoen euro.

De stijging van de lokale lasten met in totaal 6,2 procent wordt voor 70 procent veroorzaakt door de gemeenten (gemiddeld 6,2 procent, totaal 5,66 miljard).

De waterschappen zijn voor 20 procent van de stijging verantwoordelijk (gemiddeld 5,2 procent, totaal 1,68 miljard) ). De provincies nemen eentiende voor hun rekening (gemiddeld 7,7 procent, totaal ruim 800 miljoen).

Gisteren werd bekend dat steeds meer gemeenten de komende jaren moeite hebben hun begrotingen sluitend te krijgen. De verdere delegatie van bepaalde rijkstaken, zoals de zorg voor onderwijshuisvesting, leidt ertoe dat gemeenten meer geld moeten uitgeven. De verwachting is dan ook dat de lokale lasten de komende jaren verder zullen stijgen als de gemeenten er niet in slagen met het rijk tot een akkoord te komen over extra geld uit het gemeentefonds.

Een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) liet gisteren weten dat ook de vernieuwing van veel binnensteden en meer aandacht voor veiligheid en verkeer de nodige extra kosten met zich mee zullen brengen.