Enron heeft er een nieuwe directeur bij

Financiële ellende, met name bij het Amerikaanse energiebedrijf Enron en de Britse kabelmaatschappij NTL, leidt tot het ontstaan van allerlei nieuwe Engelstalige afkortingen voor bestuursfuncties.

De twee oude bekenden – de CEO (chief executive officer, de topman of uitvoerend directeur) en de CFO (chief financial officer, de financiële directeur) – kunnen het werk allang niet meer aan. Sinds lange tijd worden zij al terzijde gestaan door een COO (chief operating officer, directeur operationele zaken), een CTO (chief technology officer, directeur technologiebeleid) en een CIO (chief information officer, directeur informatiebeleid). Recenter zijn sommige bedrijven ertoe overgegaan de term CAO (chief administrative officer, administratief directeur) te gebruiken. Als de COO de routineklussen klaart waarin de CEO geen zin meer heeft, dan voert de CAO de taken uit die de COO beneden zijn of haar waardigheid acht.

Maar zelfs met deze letterbrij lukt het blijkbaar niet de enorme uitdagingen te omschrijven waarvoor de moderne onderneming zich gesteld ziet. Neem NTL. De obligatiehouders hebben het bedrijf opgeroepen een CRO (chief restructuring officer, directeur herstructurering) te benoemen. Zij denken dat de CEO en de CFO het te druk hebben met het heronderhandelen van de schuld van 17 miljard dollar. Het was misschien makkelijker geweest de gewenste nieuwe post CDO (chief debt officer, directeur schulden) te noemen, maar wellicht dachten de obligatiehouders dat dit tot verwarring zou leiden.

Intussen levert de geschiedenis rond Enron – vooral de bekentenis van accountantsfirma Andersen documenten te hebben vernietigd – nog een mogelijke andere afkorting op: CSO, chief shredding officer, directeur papiervernietiging.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld