Cipiers willen geen twee man in één cel

Gevangenbewaarders protesteren tegen het plan om drugskoeriers in tweepersoonscellen te zetten. Dat lokt samenzweringen en gijzelingen uit, vrezen ze.

De afgelopen dagen sprak een kamermeerderheid van VVD, D66 EN CDA zich uit vóór de bouw van tweepersoonscellen in een tijdelijk, nog te bouwen cellencomplex op Schiphol. Afgelopen zondag zei ook minister Korthals (Justitie) in het televisieprogramma Buitenhof ,,tweepersoonscellen niet uit te sluiten''. Intentie is om de cellen vooral te gebruiken voor het vastzetten van drugskoeriers.

AbvaKabo FNV vreest dat de veiligheid van bewakers gevaar loopt als er tweepersoonscellen komen in gevangenissen. Ook acht de bond de kans groot dat in dit geval het aantal gevangenen verdubbelt waarover een cipier moet waken. Dit zeggen woordvoerder A. Vonk en kaderlid P. van Zon.

Volgens Van Zon, behalve kaderlid ook al 20 jaar gevangenbewaarder in de penitentiaire inrichting te Vught, vrezen veel cipiers dat in navolging van de cellen op Schiphol, ook elders meerpersoonscellen zullen verrijzen. Het onderwerp in de Tweede Kamer zorgt volgens hem nu ,,voor behoorlijk wat spanningen onder gevangenbewaarders''.

De veiligheid van de bewaarder loopt volgens de AbvaKabo gevaar bij inzet van tweepersoonscellen, omdat relatief weinig controle plaatsvindt in de cel. ,,Als gevangenen gaan luchten, is er continu bewaking. Maar 's nachts kijken we niet telkens door het raampje van elke cel'', aldus Van Zon. Hij acht de kans ,,aanzienlijk'' dat in tweepersoonscellen conflicten uitbreken tussen gevangenen en dat deze hun spanningen gaan afreageren op bewaarders. Ook zou bij tweepersoonscellen een verhoogd risico ontstaan op gijzeling van bewaarders. Celgenoten zouden samen plannen kunnen smeden, aldus Van Zon. De afgelopen maanden liet Justitie op Schiphol meermalen drugskoeriers lopen met grote hoeveelheden drugs op zak, naar eigen zeggen omdat er geen plaats was in penitentiaire inrichtingen. Vonk bestrijdt dit. ,,Gevangenissen kampen niet met cellentekorten, maar met een personeelsgebrek.

De penitentiaire inrichting in Tilburg werkt als enige gevangenis al met meerpersoonscellen. Sinds 1994 zijn er 45 achtpersoonscellen beschikbaar, tegen 96 eenpersoonscellen. Volgens directiesecretaris C. Henze worden gedetineerden in principe in een groepscel geplaatst, ,,tenzij goede redenen bestaan om dit niet te doen''. In de cellen zitten uitsluitend uitgeprocedeerde asielzoekers, van wie de detentieduur kort is. ,,Mensen zitten hier nooit jaren, zoals criminelen'', aldus Henze. Elke gedetineerde wordt beoordeeld op zijn `groepsgeschiktheid'. Is hij suïcidaal, agressief of ziek, dan komt hij in een eenpersoonscel terecht.

De directie van de Tilburgse gevangenis laat weten ,,niet te willen antwoorden op de vraag hoe de achtpersoonscellen bevallen en of deze leiden tot meer agressie tegen personeel''. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie ,,zijn de achtpersoonscellen in Vught niet vergelijkbaar met de geplande tweepersoonscellen op Schiphol'', aangezien in Vught geen mensen met een criminele achtergrond zitten.