Arts dwingt patiënt tot overstap verzekeraar

Sommige huisartsen in Utrecht en Zwolle dwingen patiënten zich aan te sluiten bij ziekenfondsverzekeraars, met wie zij een contract zijn aangegaan. Patiënten die weigeren over te stappen moeten de doktersrekening, op basis van particuliere tarieven, zelf betalen.

Omdat artsen sinds kort over het afsluiten van `zorgcontracten', afspraken over de financiering van behandelingen, individueel met verzekeraars moeten onderhandelen, vrezen zij administratieve overbelasting. Zij willen het aantal instellingen daarom laag houden. De Nederlandse Consumenten Patiënten Federatie (NCPF) heeft hierover ruim vijftig klachten ontvangen van patiënten. Volgens de NCPF worden patiënten de dupe van een conflict tussen artsen en verzekeraars over hogere vergoeding voor avond- en weekenddiensten. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat achter de acties van enkele huisartsen, maar raadt andere huisartsen niet aan het voorbeeld te volgen. ,,De patiënt wordt gebruikt om een noodzakelijke verhoging van de vergoedingen door te voeren'', aldus een woordvoerder. De LHV adviseert artsen geen nieuwe contracten met verzekeraars af te sluiten tenzij daarin een verhoging van de vaste vergoeding is opgenomen.