Le Monde: meer lezers met vernieuwde vormgeving

,,In een complexere wereld is Le Monde completer. Le Monde is helderder''. Of ze goedgekozen zijn, zal nog moeten blijken, maar deze, in het Frans woordspelige, slogans vormen de kern van de nieuwe reclamecampagne voor dé kwaliteitskrant van Frankrijk, tevens gerenommeerd in de rest van de wereld. Doel: het Stade de France (20.000 zitplaatsen) kunnen vullen met nieuwe lezers. Een duizelingwekkende ambitie in een voor de geschreven pers moeizaam tijdsgewricht, maar het dagblad put moed uit de ervaring met de formulevernieuwing uit 1995, die maar liefst 50.000 nieuwe lezers aansprak.

Vandaag komt de nieuwe Le Monde uit. De in goed Frans geheten `léger lifting' werd al eerder aangekondigd door concurrenten als het linksere Libération en het rechtsere Le Figaro. De eigen lezers (meer dan 400.000) werden dit weekeinde op de hoogte gebracht, met een speciaal dossier van acht pagina's. Rijkelijk verlucht en verluchtigd met foto's, grafieken, tekeningen en staatjes, bij wijze van voorproefje van wat de lezer te wachten staat.

Het traditionele grijs van dichtbeschreven pagina's met, sinds 1995 een enkele foto, desnoods in kleur, wordt gehandhaafd maar zal tegelijkertijd terrein verliezen. De vernieuwing is met andere woorden subtiel van aard. Tekenaar Plantu, scherpzinnig commentator van de actualiteit en illustrator van het openingsartikel, zal, als het zo uitkomt, moeten wijken voor een foto. Binnenin de krant komen ook meer foto's en de koppen, in een letter van de Nederlandse ontwerper Lucas de Groot, worden groter, ten behoeve van de toegankelijkheid. Er komt een dagelijkse pagina voor Europese zaken, de sportrubriek wordt uitgebreid met vier pagina's op maandag, de economierubriek met ,,een kroniek van de markten'' en de kunstredactie gaat dagelijks een vedette interviewen.

Anders dan de meeste andere kranten in de wereld keert Le Monde niet op zijn schreden terug wat betreft de investeringen in zijn website. De website is in drie jaar uitgegroeid tot de meest geraadpleegde Franstalige nieuwsbron op het net, in Frankrijk, en bezet wereldwijd de negende plaats. Samengesteld uit drie dagelijkse edities van de papieren krant biedt de webpagina onderdak aan interactieve rubrieken, talrijke diensten en, betaalde, raadpleging van meer dan 700.000 artikelen. Le Monde beschouwt het bezoek aan de webpagina (60 procent van de bezoekers is onder de 35 jaar) als een belangrijk tussenstation naar het kopen van de papieren krant.

De krant is voor het grootste deel eigendom van de redactie. Lezers en investeerders vertegenwoordigen 47,26 procent van het kapitaal, waarbij ervoor is zorggedragen dat geen enkele investeerder een doorslaggevende stem kan krijgen. Tegelijkertijd met de lancering van de nieuwe formule maakte de krant bekend binnenkort met twintig tot vijfentwintig procent van het kapitaal naar de beurs te gaan, om de `gunstige cyclus' van de afgelopen jaren te laten voortduren. Door een juridische reorganisatie van de houdstermaatschappijen wordt de greep van de redactie op de krant daarbij vergroot.

In de aparte bijlage over de nieuwe formule neemt de redactie een voorschot op de beursgang met een angelsaksisch geïnspireerde openheid. Niet alleen worden op een dubbele pagina alle 315 redacteuren in vaste dienst opgesomd, mét hun doorkiesnummer, ook wordt er inzicht verschaft in de salarisstructuur. Daaruit blijkt dat de loonstructuur egalitair is en allesbehalve angelsaksisch.

    • Pieter Kottman