Kamermeerderheid voor twee man per cel

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van twee verdachten per cel in een nog te bouwen tijdelijk cellencomplex om drugskoeriers op Schiphol vast te zetten. Ook minister Korthals (Justitie) liet afgelopen weekeinde weten daar desnoods toe te willen overgaan.

Volgens Korthals is dat niet mogelijk in bestaande complexen, maar hij sloot die optie voor een nieuw te bouwen complex bij Schiphol niet uit, zei hij gisteren in het tv-programma Buitenhof. Hij erkende gisteren ook dat douane en marechaussee op Schiphol de afgelopen maanden meer verdachten met grote hoeveelheden cocaïne hebben weggestuurd dan alleen de vrouw die betrapt was met een partij van veertien kilo.

Het Kamerlid Niederer (VVD) vindt dat het zelfs mogelijk moet zijn meer dan twee drugskoeriers in een cel te plaatsen. Ook D66 en het CDA hebben geen onoverkomelijke bezwaren. Wat het Kamerlid Dittrich (D66) betreft moet er voor Schiphol een uitzondering worden gemaakt. CDA'er Rietkerk heeft al eerder geopperd meerdere gedetineerden in één cel te plaatsen.

De PvdA staat gereserveerd tegenover het plan, maar wijst het niet volstrekt af. Kamerlid Van Oven beaamt dat er zeker iets moet gebeuren, maar hij ziet meer in een oplossing die in zijn totaliteit sluitend is. Ook hij wijst op het gevaar van agressie. Bovendien is het een kostbare operatie cellen om te bouwen zodat die geschikt zijn voor twee personen. Ook moet de rest van de justitiële keten in staat zijn de extra werklast op te vangen. De drugsproblematiek op Schiphol is volgens Van Oven zo complex dat alleen meer cellen geen soelaas bieden. ,,De hele justitiële keten op Schiphol is structureel verwaarloosd. Die moet worden opgebouwd als Nederland wil voldoen aan zijn (inter-)nationale verplichtingen als het gaat om drugsbeleid.'' [Vervolg KORTHALS: pagina 3]

KORTHALS

Militairen bereid te helpen op Schiphol

[Vervolg van pagina 1] Het Tweede Kamerlid, T. Rietkerk (CDA), zegt uit douanekring te hebben vernomen dat het recent ,,meermalen is voorgekomen dat smokkelaars van partijen van 1 á 2 kilo werden heengezonden, maar dat er ook gevallen zijn geweest waarbij zes, tien en twaalf kilo zijn gepasseerd''.

De minister moet zich de komende weken ook verantwoorden over de manier waarop hij de Tweede Kamer afgelopen december tijdens een interpellatiedebat over het landelijke cellentekort heeft geïnformeerd. Volgens de PvdA'er Van Oven heeft hij toen wel gerept over de problematiek op Schiphol, maar in ,,omfloerste'' termen.

Militaire vakbonden staan niet afwijzend tegenover de door Kamerleden van CDA en D66 geopperde suggestie om militairen in te zetten bij de detentie van drugskoeriers op Schiphol. Volgens Korthals is specifieke medische kennis nodig om drugskoeriers vast te houden. Voorzitter Jean Debie van de VBM/NOV meent dat militairen na een korte opleiding al binnen enkele weken `hand- en spandiensten' kunnen verlenen. Ook Ton Heerts, voorzitter van van de de militaire vakbond AFMP/FNV wuift de scepsis van de minister weg. ,,Korthals staat zo langzamerhand buiten de werkelijkheid. We zijn allemaal ambtenaren bij de rijksoverheid. We moeten het rechtsgevoel van de burger herstellen.''

hoofdartikel: pagina 7