India blij met `dappere' uitspraken Musharraf

In India is met tevredenheid gereageerd op de anti-terreuraanpak van de Pakistaanse president Musharraf. Maar het land wil eerst daden zien.

`Gen. Saheb', zoals president Musharraf van Pakistan in India wordt genoemd, heeft gesproken. En India heeft ademloos geluisterd. Niet alleen naar wat hij in zijn rede van zaterdagavond heeft gezegd, maar misschien vooral naar wat hij niet heeft gezegd.

Voor het eerst sinds zijn staatsgreep in oktober 1999 heeft Musharraf de militanten in Kashmir niet gelijkgesteld aan `vrijheidsstrijders'. Hij zei zelfs dat de kwestie-Kashmir niet is op te lossen met terreur.

Dit alles tot zichtbare opluchting van minister van Buitenlandse Zaken Jaswant Singh, die gisteren de officiële Indiase reactie gaf tijdens een persconferentie in New Delhi. Juist op dit punt mislukten de vredesbesprekingen afgelopen zomer, omdat Musharraf toen volhield dat het in Kashmir ging om een legitieme vrijheidsstrijd, terwijl India het wilde hebben over `grensoverschrijdende terreur'.

In de speech van zaterdag zei Musharraf echter ook dat ,,Kashmir in ons bloed zit'' en dat ,,bemiddeling van een derde land gewenst zou zijn''. Jaswant Singh negeerde de eerste opmerking en wees de volgende af. ,,Dit is puur een bilaterale kwestie'', zei Singh. ,,India zal de vredesonderhandelingen met Pakistan hervatten als de woorden van Musharraf in daden zijn omgezet.''

,,Wij verwelkomen de belofte van de generaal om geen organisaties te steunen die vanuit Pakistan terreurdaden begaan in de rest van de wereld'', zei minister Jaswant Singh. ,,Maar we zijn teleurgesteld over de weigering om twintig door India gezochte terroristen aan India uit te leveren.''

In zijn speech had Musharraf immers gezegd dat Pakistan geen eigen onderdanen zal uitleveren, maar dat over de uitlevering van niet-Pakistanen kan worden gesproken. Op de vraag of India hier genoegen mee zal nemen, zei Jaswant Singh: ,,Het zou in ieder geval een positief en duidelijk signaal zijn.''

De rechtstreeks uitgezonden toespraak van `Gen. Saheb' kreeg in India de hoogste kijkcijfers die er voor politieke redevoeringen denkbaar zijn. Op televisie waren er uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Er werd ingegaan op zijn zelfbewuste toon en zijn ontspannen stijl, alsof het om een artistiek optreden ging.

Inhoudelijk betitelden de meeste commentatoren Musharrafs speech als een ,,stoutmoedige en radicale ommekeer''. Voor het eerst heeft een Pakistaans staatshoofd het met zoveel woorden opgenomen tegen de `islamitische theocratie' in eigen land en openlijk opgeroepen tot modernisering. Moskeeën en `madrassa's' mogen niet meer worden gebruikt om islamitisch fundamentalisme te propageren. ,,De jihad moet zijn gericht tegen honger en ongeletterdheid'', zei de Pakistaanse president, een uitspraak die volgens de meeste analisten moet worden gezien als een dappere stap in de duisternis, gezien de macht en invloed van de moskeeën en madrassa's in Pakistan.

Vooral de afstand die generaal Musharraf nam van elk moslim-extremisme maakte in India diepe indruk, terwijl zijn dreiging te zullen vechten tot de laatste druppel bloed, als India zijn land mocht aanvallen, werd afgedaan als een verplichting tegenover het eigen volk. Zoals een commentator zei: ,,Het probleem van Pakistan is niet India. Het probleem van Pakistan is Pakistan.''

    • Anil Ramdas