HOLLAND SYMFONIA

Het orkest dat 1 januari is ontstaan door het samengaan van het Nederlands Balletorkest en het Noordhollands Philharmonisch Orkest heet Holland Symfonia met de ondertitel `Het Nederlands Ballet- en Symfonieorkest'. De nieuwe naam, die duidelijk maakt dat het geen gewoon symfonieorkest is, wordt pas gebruikt in het nieuwe seizoen. Het eerste optreden van Holland Symfonia is eind augustus tijdens de Uitmarkt in Amsterdam.