EU zal vrije markt elektriciteit per decreet afdwingen

De Europese Commissie zal een liberalisering van de elektriciteitsmarkt afdwingen als daarover in het komende half jaar geen overeenstemming wordt bereikt tussen de Europese lidstaten. Dit ultimatum werd vanochtend afgekondigd door de vice-voorzitter en commissaris van Transport en Energie Loyola de Palacio. Zij kan dat per decreet bewerkstelligen. Vooral Frankrijk verzet zich tegen de maatregel waarover op de komende Europese top in Barcelona bij unanimiteit moet worden besloten. In juni is een ministersconferentie waar een meerderheid van stemmen voldoende is. Wordt die niet behaald, dan is de Commissie bereid de markt per decreet te liberaliseren.