Affiches

Uit de enthousiaste recensie van de tentoonstelling `10 jaar Theater Affiche Prijs' in het Theatermuseum in Amsterdam (NRC Handelsblad, 7 januari) maak ik op dat de samenstellers van tentoonstelling en catalogus de eerste (Nederlandse?) theateraffiche dateren in 1871.

1871 is echter later dan de ontstaansdatum van de reeks affiches van Charles Rochussen, die tussen 1865 en 1868 vijfendertig affiches ontwierp voor de Amsterdamse Schouwburg. Ze kondigen bloedstollende melodrama's aan, `De Zwarte Duivel' of `De Kinderroofster' maar ook sprookjes zoals `Zelie of De Tooversluier' en `Klein Duimpje'.

De zwierige, met zeer veel vakmanschap ontworpen litho's worden bewaard in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, het Haags Gemeentemuseum en de Atlas Van Stolk in Rotterdam.

Afgezien van de in de recensie genoemde affiche uit 1847 van de negermuzikanten bevinden zich in de collectie van het Theatermuseum tamelijk onbeholpen vormgegeven affiches voor `De Flesch' en `De Stiefzoon' in de Amsterdamse Schouwburg uit 1848 en uit 1857 voor `Een bankbiljet van duizend gulden'.