Verdienen in de derde helft

De biertjes na de wedstrijd leveren de clubs onmisbare inkomsten op. Horeca-ondernemers mopperen over de in hun ogen oneerlijke concurrentie.

De `derde helft' in de kantine is bij veel amateurelftallen belangrijker dan de wedstrijd zelf. Samen drinken op de overwinning of juist wegdrinken van het verlies. Kortom: gedronken wórdt er in de kantine. Deze is in de loop der jaren dan ook uitgegroeid van een omkleedschuurtje naast het voetbalveld tot volwaardige drinkgelegenheid. En dat is horecaondernemers een doorn in het oog.

De inkomsten die een kantine genereert, zijn belangrijk voor amateurvoetbalclubs, geeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) toe. ,,Het vermoeden is dat het bij veel clubs om ongeveer de helft van de totale omzet gaat'', zegt woordvoerder Joris Gieske. Cijfers daarover verzamelt de KNVB echter niet.

Het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) van Koninklijk Horeca Nederland komt wel met cijfers. Het bedrag dat horecaondernemers zouden mislopen door de kantine-activiteiten wordt geschat op 2 tot 3 procent van de totale brancheomzet van 11,4 miljard euro (25 miljard gulden.). Tussen de 227,3 miljoen euro (500 miljoen gulden) en 340,9 miljoen euro (750 miljoen gulden) per jaar dus. ,,Redelijk substantieel'', aldus BEM-directeur Antoon Rensen. ,,En niet te verkroppen omdat voetbalkantines oneerlijk kunnen concurreren met horeca-ondernemers.''

Voetbalverenigingen, maar ook buurthuizen en wijkcentra, genieten inderdaad voordeel. Zo geldt er een btw-vrijstelling zolang de kantine- of baromzet de grens van 68.000 euro (150.000 gulden) niet overschrijdt en betalen de verenigingen geen vennootschapsbelasting.

Daarnaast zijn de kantinemedewerkers over het algemeen vrijwilligers. Voetbalclubs kunnen versnaperingen om die redenen goedkoper aanbieden dan het plaatselijke café. Wanneer dat rond verenigingsactiviteiten gebeurt, zien ook horecaondernemers geen probleem. ,,Clubs die avond aan avond de tap laten stromen, plegen echter broodroof'', vindt Rensen.

Het BEM bestaat sinds 1 januari 2000 en inventariseert meldingen van horecaondernemers. In 2000 kreeg het bureau 850 telefoontjes binnen. Wat ondernemers melden? Feesten en partijen in voetbalkantines en volgens hen te ruime openingstijden van de verenigingsbar. ,,Onze leden zien hun doelgroep vertrekken naar een aanbieder die feitelijk zijn boekje te buiten gaat'', aldus Rensen.

Er wáren afspraken met de horecabranche, laat de overkoepelende sportfederatie NOC*NSF weten. ,,Maar die zijn eenzijdig opgezegd vanuit de horeca'', zegt Otto Doosje, projectleider `alcohol in sportkantines'.

Hij doelt op de koepelovereenkomst waaraan ondere andere NOC*NSF en het Bedrijfschap Horeca en Catering deelnamen. Voetbalclubs kregen een horecavergunning zonder beperkingen, als zij zich hielden aan de afspraken in de overeenkomst. Kortgezegd hielden die in dat kantines zich niet zouden bezighouden met feesten, partijen en bruiloften en geen algemene reclame zouden maken. De openingstijden van de kantine moesten worden aangepast aan de verenigingsactiviteiten.

De koepelovereenkomst verviel, maar clubs behielden de beperkingsvrije vergunning. Het BEM ziet het als zijn taak verenigingen attent te maken op de gemelde situatie en zo nodig de gemeente en belastingdienst in te lichten.

Volgens KNVB-woordvoerder Gieske is het niet de bedoeling dat voetbalkantines oneerlijk concurreren met horeca. ,,Wij dringen aan op marktconforme prijzen en zijn van mening dat bezoekers rond wedstrijden wat moeten kunnen drinken. Als het maar niet op een echte kroeg gaat lijken.''

Dat wil niet zeggen dat voetbalkantines onder horecaregels uitkunnen. De in november 2000 herziene Drank- en Horecawet bepaalt dat sportverenigingen die alcohol schenken daaraan aandacht moeten besteden in hun bestuurlijk reglement. ,,In dat reglement staan overigens dezelfde beperkingen als in de koepelovereenkomst'', benadrukt Doosje. Daarnaast moeten ten minste twee personen in de kantineleiding een Verklaring sociale hygiëne behalen en is men verplicht barmedewerkers te instrueren over alcoholgebruik.