TELFOUT

Het Nature-artikel over de ontcijfering van het menselijk genoom, gepubliceerd in het nummer van 15 februari 2001, komt niet voor op een onlangs gepubliceerde lijst van `hot papers' van het Institute for Scientific Information (ISI) in Philadelphia. Toen redacteuren van het Britse weekblad dit tot hun verrassing constateerden en op onderzoek uitgingen, kwamen ze in de ISI-lijst een aantal onvolkomenheden op het spoor. De fout bij het Nature-artikel had als oorzaak de ongebruikelijke auteursnaam: niet een lange lijst wetenschappers (zoals het parallelle artikel van de groep rond Craig Venter in Science) maar een instituut: International Human Genome Sequencing Consortium. Verder bleek bij verwante titels als Nature Medicine en Nature Neuroscience de impactfactor verkeerd toegepast.

Het ISI houdt citatie-scores bij voor elk vakgebied, artikel of wetenschapper. De omissie is des te zorgwekkender omdat de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek steeds vaker wordt bepaald aan de hand van citatie-analyses. Los van de vraag of dat een geschikt systeem is, is het noodzakelijk dat er correct geteld wordt. Zo niet dan hebben onderzoekers én bestuurders een probleem.