Schikking Microsoft afgewezen

Een Amerikaanse rechter heeft gisteren een schikkingsvoorstel van het softwarebedrijf Microsoft afgewezen. Microsoft had aangeboden ruim 12.000 van de armste scholen geld, computers en software te geven.

Volgens de districtsrechtbank in Baltimore heeft het concern echter onvoldoende aangetoond genoeg geld uit te trekken voor de schikking. Bovendien is onduidelijk of de plannen indruisen tegen de mededingingswetgeving in de VS. Concurrenten, waaronder Apple, hadden al geklaagd dat Microsoft door de schikking zijn dominantie verplaatst naar het onderwijs.

Microsoft had gehoopt meer dan honderd rechtszaken van particulieren af te kopen met een totaalpakket van ongeveer 1 miljard dollar. De zaken zijn aangekaart omdat Microsoft door zijn dominantie op de softwaremarkt te hoge prijzen voor zijn producten zou rekenen. Microsoft moet nu een nieuw voorstel formuleren of de aanklachten van particulieren in de rechtszaal aanvechten.

In een toelichting zei rechter J.F. Motz: ,,Het schikkingsvoorstel wekt gerechtvaardigde vragen, omdat het er naar uitziet dat het voorstel een deel van het onderwijsveld – van kleuterscholen tot voortgezet onderwijs – waar Microsoft traditioneel niet de sterkste speler is, zal overspoelen met software van Microsoft en gemoderniseerde pc's.''

Motz noemde het voorstel ook in financieel opzicht mager. Hij voegde eraan toe dat de schattingen over wat Microsoft zou moeten betalen te veel uiteenlopen om dit schikkingsvoorstel goed te keuren. Microsoft zelf vindt een schadevergoeding van 200 miljoen dollar voldoende, terwijl enkele economische deskundigen van de klagende particulieren bedragen noemen van meer dan 18 miljard dollar.

De advocaat van Microsoft, Tulchin, zei in een reactie dat het nog te vroeg is om vast te stellen of de partijen een schikking kunnen treffen die wel voldoet aan de normen van rechter Motz: ,,We zijn bereid te onderhandelen en hebben dat tot op heden goed gedaan. Een advocaat van de klagers, Small, reageerde teleurgesteld: ,,We hebben hard gewerkt voor een schikking, die een hoop goed zou hebben gedaan voor arme scholieren. Nu zijn we bereid om agressief te onderhandelen met Microsoft.'' Op Wall Street verloor de koers van Microsoft van 1 procent.