Rookverbod

In de berichtgeving over het aangescherpte rookbeleid in het Alkmaarse Ziekenhuis (NRC Handelsblad, 4 januari) slaat de verslaggever de plank mis waar het gaat over de strekking van de Tabakswet. Die heeft niet alleen betrekking op de `publieke delen' van een gebouw, maar op de héle locatie, dus ook op de delen van het gebouw die niet publiekstoegankelijk zijn. Het artikel versterkt het hardnekkige misverstand dat alleen in publiekstoegankelijke delen van een gebouw rookverboden moeten worden ingesteld. Nee, het rookverbod geldt in principe overal, maar de wet biedt wel mogelijkheden om bepaalde ruimten van het verbod uit te zonderen, mits daaruit geen overlast kan ontstaan.

Verder valt het gebruik van de term `rokersruimte' op. Dit is foute terminologie, juist is om te spreken van een `rook- of rokenruimte'. Dat lijkt een subtiel verschil, maar het gaat er uitsluitend om de overlast van roken in te perken; de rokers zelf zijn overal in het ziekenhuis welkom, alleen mogen ze niet overal roken. De Tabakswet veroorzaakt géén apartheidsstaat, ofschoon sommige militante rokers dat soms wel suggereren.