Reacties van lezers

De redactie ontving ruim 150 e-mails en zo'n 15 brieven in reactie op de serie stukjes `NRC Handelsblad in 2002', die tien dagen geleden begon. De reacties zijn opgevat als een toets of de gemaakte redactionele keuzes redelijk waren of niet. Uit de inzendingen trekken we voorlopig de conclusie dat de stukjes in de krant vragen hebben weggenomen en voor begrip hebben gezorgd. Een aantal lezers was boos: om het vertrek van een gewaardeerde rubriek of een verminderde functie. Aannemelijk is dat de verandering voor de grote meerderheid van lezers niet zo ingrijpend is. Gezien het relatief beperkte aantal reacties is het ook mogelijk dat de veranderingen nog niet erg zijn doorgedrongen we blijven dus ontvankelijk voor lezersreacties. De krant heeft een bereik van ongeveer een half miljoen lezers.

Aangezien een handvol lezers reageerde op de beperking van de koersinformatie in de krant en de uitbreiding op de website, gaan we er voorlopig vanuit dat deze verandering voor weinig complicaties zorgt. Het toevoegen van de donderdagbijlagen aan de zaterdagkrant leverde twee klachten op. De nieuwe uitneembare Agenda op donderdag oogt volgens een enkeling `schraal', terwijl bijlagespreiding ook voordelen heeft, vooral voor vaste lezers. Het veranderen van Profiel op donderdag in Thema op zaterdag is voor niemand een probleem. De nieuwe bijlage Leven&cetera trok vier kritische of afwachtende reacties.

Het gros van de reacties, twee op de drie, betrof de Radio en Televisiepagina. Ruim de helft van deze reacties treurde om het vertrek van de `relativerende en humoristische' strip Casper en Hobbes, die bijvoorbeeld werd gewaardeerd als `heerlijke thuiskomer'. In beperkte mate was er commentaar op het ontbreken van de tv-daggegevens, de nieuwe `arbitraire' zenderselectie en het verdwijnen van de vrijdagse puzzel. Sommige lezers constateerden dat een apart omroepblad voor hen nu noodzaak was geworden of het raadplegen van teletekst.

De reacties op de strip is voor de hoofdredactie aanleiding om te kijken of er niet toch nog ruimte voor Casper en Hobbes gemaakt kan worden. Andere functies op die pagina, zoals het weerbericht, recept en colofon mogen dan niet te zeer worden aangetast. Ook moet de pagina overzichtelijk blijven.

Een twintigtal reacties ging meer algemeen in op de relatie tussen krant en lezer. Hoewel de uitleg wel werd gewaardeerd, was er bijvoorbeeld kritiek op het moment van informeren: uitgerekend na het veelal automatisch voldoen van het abonnementsgeld. Dat heeft de redactie zich inderdaad onvoldoende gerealiseerd en is een les voor de toekomst.

Ook waren er lezers die het maandelijkse magazine M als wezensvreemd voor een dagblad aanduiden. Als de krant toch moet besparen ligt dan in deze `extra' publicatie geen mogelijkheid? Het antwoord hierop is ja, en dat gebeurt dan ook. De uitvoering en de frequentie van M wordt dit jaar bescheidener. Tegelijk is het magazine bij veel nieuwe lezers een succes, verhoogt het de verkoop van de zaterdagkrant en onttrok het zich aan de advertentieterugloop. Inhoudelijk biedt het magazine veelal bijzondere reportages of essays. Het is dus ook een waardevolle activiteit voor de redactie, die journalistiek kansen biedt, aan krant en lezer.

Dit is het slot van een serie stukjes over veranderingen in de krant in 2002. Eerdere bijdragen werden op 2, 3, 5 en 7 januari afgedrukt. Zie ook www.nrc.nl