Poetin

Een democratisch gekozen president die volkomen terecht van verduistering verdachte ministers ontslaat vergelijken met een dictator die decennialang honderdduizenden mensen liet oppakken, martelen om gefantaseerde complotten te ontmaskeren, en vervolgens standrechtelijk te executeren is wel een heel grove geschiedvervalsing. Coen van Zwol neemt deze lasterlijke vergelijking over van een schoonzoon van Jeltsin (NRC Handelsblad, 5 januari).

En dan te zeggen dat er reden voor `groot alarm' is als een (alweer democratisch gekozen) parlementslid die de eerbiedwaardige functie van chef van de Rekenkamer van de Doema vervult en als zodanig corruptie en corrupte ministers aan de kaak stelt.

Van Zwol eindigt zoals hij begonnen is door Poetins stijl te vergelijken met die van Stalin in het verwijderen van een oude garde maar vermeldt er niet bij dat Stalin de oude garde zonder uitzondering vermoordde. Gezien zijn verleden moge er twijfel zijn over president Poetins democratische gezindheid, maar de feiten in het genoemde artikel staven juist de behoedzaamheid waarmee hij schoon schip in eigen land maakt, in nauwe samenwerking met parlementsleden. Uw correspondent zou er goed aan doen eens een artikel te schrijven over de mensen die in Rusland `de nieuwe Russen' genoemd worden: zij hebben op een dubieuze manier grote rijkdommen vergaart in de chaos na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Elke Rus kan over hen vele wrange grappen vertellen. Dat maakt de grappenmakers nog geen stalinisten, maoïsten, laat staan nazi's of wat dan ook.