Leven &cetera zoekt `ontaarde' ouders van na 1960

,,Zoals het nu gaat... zo kan het niet langer.'' Aldus vatte burgemeester Job Cohen van Amsterdam de toestand in de Nederlandse samenleving samen in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij doelde op verschijnselen als onveiligheid op straat en zinloos geweld. De overheid moest van terugtredend optredend worden, maar ook de burger moest iets doen. Cohen citeerde met instemming de vader van de door zinloos geweld omgekomen Joes Kloppenburg die onder meer zei: ,,Er is [in de jaren zestig] een mentaliteit ontstaan van ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. De generaties van na de jaren zestig hebben niet meegekregen hoe je als mensen in een samenleving met elkaar om moet gaan. Ze kunnen het dus ook niet doorgeven aan hun kinderen. Vrijheid is geen vrijblijvendheid, dat is de essentie.''

Cohen deelt die analyse van Kloppenburg. U ook? Zijn ouders van na de jaren zestig niet meer in staat normen en waarden door te geven? Ligt bij hen – bij u – het probleem van de verloedering van de samenleving? Schrijf het ons. Per mail of brief.

Stuur uw reactie voor dinsdag 22 januari met naam, geboortejaar en postadres aan ouders@tegenspraak.nrc.nl. Of aan NRC Handelsblad, Leven &cetera, Postbus 3372, 1001 AD, Amsterdam.

De nieuwjaarstoespraak van Cohen is o.m. te vinden op onze site tegenspraak.nrc.nl