Leefbaar Nederland staat in peiling nu op zestien zetels

Als er thans verkiezingen zouden zijn, stemt één op elke tien kiezers (10,1 procent) op de nieuwe partij Leefbaar Nederland, die daarmee goed zou zijn voor zestien van de honderdvijftig Kamerzetels. Dat zegt de jongste peiling van het bureau Interview-NSS, gisteren bekend gemaakt in het tv-programma Nova.

De zittende paarse coalitie zou zijn huidige meerderheid in de Tweede kamer met zeventien zetels zien slinken tot tachtig kamerzetels, aldus hetzelfde onderzoek. Alle drie de coalitiepartijen dalen namelijk in de peiling: de PvdA van 45 zetels nu in de Kamer naar 39 in de jongste peiling, de VVD van 38 naar 33, en D66 van veertien naar acht.

Volgens Interview/NSS heeft de VVD relatief de meeste last van de opkomst van Leefbaar Nederland, wier lijsttrekker, Pim Fortuyn, zich gisteravond in het televisieprogramma Nova zeer ingenomen toonde met de resultaten. Fortuyn zei te hopen dat de PvdA ,,nog meer klappen krijgt'', opdat zijn wens – een rechtse coalitie van VVD, CDA en LN – binnen handbereik komt.

Volgens de peiling zou zo'n rechtse coalitie nu op een krappe Kamermeerderheid van 78 zetels kunnen rekenen. Maar ook een linkse coalitie van PvdA, CDA en D66 zou met 76 zetels nog mogelijk zijn, en als GroenLinks ook mag meedoen heeft een linkse coalitie met 86 zetels zelfs een comfortabele meerderheid.

Opvallend is dat de dalende resultaten van de huidige paarse coalitiepartners in het geheel niet ten goede lijkt te komen van de huidige oppositiepartijen in de Kamer, maar voornamelijk aan Leefbaar Nederland. Interview/NSS geeft geen inzicht in de bewegingen tussen de partijen.

Het CDA zou, volgens Interview/NSS, net zoveel zetels halen als het thans in de Kamer inneemt (29), terwijl GroenLinks een zetel verliest (van elf in de kamer naar tien). De SP zou een zetel winnen (van vijf naar zes), evenals de ChristenUnie (van vijf jaar zes). De SGP blijft gelijk (drie). Gezien de statistische foutmarge (1,5 procent) zijn geringe verschillen in de peiling weinig significant.

De gestage groei van Leefbaar Nederland komt in een periode, dat zowel deze partij zelf als de gevestigde partijen niet of nauwelijks in de openbaarheid treden – het politieke leven ligt goeddeels stil in verband met de Kerstperiode en de verkiezingsstrijd is nog niet begonnen. Voor Leefbaar Nederland geldt bovendien nog dat deze partij weliswaar een lijsttrekker heeft, maar verder nog geen spoor van een kandidatenlijst.

Overigens is het niet ongewoon dat nieuwe partijen in de peilingen hoog scoren, maar dat de kiezer op de dag van de verkiezingen (dit jaar 15 mei) de voorkeur geeft aan een van de gevestigde partijen. Desondanks zijn de thans door LN geboekte resultaten opvallend hoog, ook in vergelijking met nieuwkomers uit het verleden als de Boerenpartij, D66 of DS'70. Het aantal kiezers dat nog niet weet op wie te stemmen is volgens de peiling 30 procent.