GroenLinks struikelt meestal over verkeer

Wethouders van GroenLinks kunnen zich beter niet ontfermen over het verkeer. Onenigheid over wegen, parkeerplaatsen, openbaar vervoer en verkeer is de afgelopen vier jaar de meest voorkomende oorzaak van het opstappen van GroenLinkse bestuurders uit coalities.

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs de gemeenten waar GroenLinks sinds 1998 wethouders heeft geleverd. Van het recordaantal van 44 wethouders die GroenLinks na de gemeenteraadsverkiezingen leverde, vertrokken er negentien vóór het verstrijken van hun termijn. In een derde van deze gevallen ging het om politieke conflicten met coalitiepartners over verkeer. In Nijmegen traden twee wethouders af na ruzie met PvdA en CDA over parkeerplaatsen, in Haarlem stapte GroenLinks uit het college om een tunnel, in Hilversum ging het om een busbaan, in Drachten om een vaart.

Partijvoorzitter Miriam de Rijk vindt het niet vreemd dat verhoudingsgewijs zoveel GroenLinks-wethouders zijn gesneuveld in verkeerskwesties. ,,Als het om milieu gaat, zijn wij nog steeds tamelijk uniek.'' Daarnaast is de portefeuille verkeer bij uitstek een terrein waarover partijen het eens móeten worden.

In haar campagnes voor de lokale verkiezingen in maart en de Tweede-Kamerverkiezingen in mei wil GroenLinks onderscheid maken tussen `groene' thema's, zoals milieu, verkeer en ruimtelijke inrichting, en `rode' onderwerpen, zoals sociaal beleid, onderwijs en gezondsheidszorg.

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 23