GroenLinks laakt eigen standpunt inzake Afghanistan

GroenLinks heeft de afgelopen maanden onvoldoende duidelijk gemaakt wat haar standpunt was inzake de strijd tegen het terrorisme en de oorlog in Afghanistan. Fractievoorzitter Paul Rosenmöller zei dat gisteren tijdens het congres van zijn partij in Utrecht, dat gisteren en vandaag het verkiezingsprogramma vaststelt.

,,We hadden onze steun voor de Amerikaanse aanvallen op een andere manier moeten communiceren'', aldus Rosenmöller, die eraan toevoegde dat de partij ervan heeft geleerd. ,,Het zoeken naar de nuance is iets wat GroenLinks typeert. Maar dan moet je wel helder zijn in wat je wel vindt.''

GroenLinks heeft de steun voor de Amerikaanse acties in Afghanistan steeds geclausuleerd en de steun voor bombardementen op zeker moment opgeschort, omdat de partij vond dat het gebruik van clusterbommen door de Amerikanen te veel slachtoffers zou maken onder de Afghaanse burgerbevolking.

Andere partijen in de Tweede Kamer verweten GroenLinks onduidelijkheid en een schone-handenpolitiek. Verscheidene malen werd in twijfel getrokken of de partij wel klaar is voor regeringsdeelame, zoals wordt nagestreefd door GroenLinks.

Partijvoorzitter Mirjam de Rijk refereerde in haar toespraak ook aan ,,het GroenLinks-standpunt dat moeilijk uit te leggen bleek''. Maar zij benadrukte daarnaast dat de partij met 700 leden is gegroeid. GroenLinks telt nu 15.000 leden. Ook relativeerde De Rijk het belang dat gehecht wordt aan de aanslagen van 11 september vorig jaar. ,,En al die overstromingen en hongersnoden, oorlogen en ellende elders dan? Daar was nooit een sobere Prinsjesdag voor.''

Aan het begin van het tweedaagse congres wijzigde de partij haar huishoudelijk reglement, zodat in het vervolg volksvertegenwoordigers en kandidaat-volksvertegenwoordigers lid moeten zijn van de partij. Deze omissie in het reglement, die wordt toegeschreven aan de ontstaansgeschiedenis van GroenLinks uit een fusie tussen PSP, EVP, PPR en CPN, werd nodig gevonden omdat de partij wil voorkomen dat niet-leden onverhoeds in een vertegenwoordigende functie worden gekozen, bijvoorbeeld omdat zij over een sterke achterban in de partij beschikken.