GEDRAGSREGELS

Om het verruwende gedrag op de voetbalvelden tegen te gaan heeft de voetbalbond KNVB een zogenaamd `molestatiebeleid' opgesteld om vooral scheidsrechters te beschermen tegen geweld door spelers en/of omstanders op het veld. Daarnaast worden alle gevallen die bij het landelijk meldpunt binnenkomen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de opzet van het meldpunt.

De meldingen zijn nu ingedeeld in drie categorieën: ernstige overtredingen/misdragingen, handtastelijk optreden en overtredingen. Deze drie geven inmiddels een betrouwbaar beeld van het aantal (ernstige en minder ernstige) overtredingen dat is begaan ten opzichte van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en/of officials.

Met dit landelijk meld- en verzamelpunt hebben de KNVB en de Centrale Organisatie Voetbalscheidsrechters een middel in handen waarmee het mogelijk is een goed en volledig beeld te geven van de aard en de omvang van het aantal molestaties in het amateurvoetbal. Verder kunnen eventuele trends in kaart worden gebracht en kan waar nodig het beleid daarop worden aangepast. Een adequaat molestatiebeleid heeft bovendien een behoudend effect op de arbitrage. In zijn totaliteit neemt het aantal molestaties overigens af. In het seizoen 1997/1998 werden nog 329 arbiters gemolesteerd, een jaar later waren dat er 287. De cijfers van een aantal districten (onder andere West IV en Oost) baren nog wel zorgen.

Naast het molestatiebeleid bestaat een gedragsconvenant met daarin codes waaraan spelers, scheidsrechters en clubs zich dienen te houden. Inmiddels heeft meer dan 50 procent van de voetbalverenigingen het convenant ondertekend en dus ingestemd met de daarbijbehorende gedragscodes. Onder punt 3 (`Handen af van de scheids') staat dat ,,ieder lid zich ertoe verplicht verbaal of fysiek geweld ten aanzien van de scheidsrechter achterwege te laten; het bestuur treedt streng op tegen dergelijk geweld. Ook draagt het bestuur zorg voor correct gedrag van haar supporters. Bij eventuele calamiteiten draagt zij zorg voor passende maatregelen.''

Over de inhoud van dergelijke maatregelen tegen supporters en/of spelers die zich schuldig maken aan wangedrag wordt niet gesproken.