FINANCIËN

Amateurclubs gaan steeds meer op de professionele toer. Welke inkomsten en uitgaven heeft een moderne club?

Contributie

De totale jaarlijkse opbrengst van de contributie van alle leden van amateurvoetbalclubs in Nederland is 65 miljoen euro (143 miljoen gulden). Leden die hierbij vooral van belang zijn, zijn de senioren en de pupillen. Samen vormen zij 75 procent van de amateurspelers. Een deel van de contributies gaat naar de `business unit amateurvoetbal' van de KNVB. Deze afdeling voert de regie over de amateurcompetities in Nederland. Van het geld worden bijvoorbeeld huisvestingskosten, cursussen en personeel betaald. Volgens een voorlichter van de KNVB is vooral voor de kleinere clubs de contributie belangrijk. ,,Voor hen is het zo'n 50 procent van de inkomsten. Grote clubs hebben meer inkomsten van sponsors.'' De contributie bedraagt volgens de voorlichter gemiddeld 113,5 euro (tweehonderdvijftig gulden) per persoon. De contributie stijgt ieder jaar evenredig met de inflatie.

Sponsors

De sponsor bepaalt niet alleen welk logo er op de shirtjes van de spelers komt te staan, maar mag de amateurvoetballers sinds 2000 ook openlijk betalen als hij wil. Volgens een woordvoerder van de KNVB gebeurde dat al jaren en werd het gedoogd. Spelers die een doelpunt maken, worden daar vaak extra voor betaald. Dat was tot dit jaar verboden, maar amateurclubs hadden al langer een constructie bedacht om de beloning te legaliseren. Verenigingen richtten daartoe een stichting op waarmee het geld via een omweg bij de scorer terecht kwam. Ook werden sommige spelers bijgeschreven op de loonlijst van een bedrijf, zonder dat zij daar daadwerkelijk werken. Mocht de sponsor de plaatselijke autohandelaar zijn, dan kwam het ook voor dat een voetballer een auto `cadeau' kreeg na het leveren van een goede prestatie. Verschillende varianten van deze regeling worden toegepast. Van sponsors werd en wordt verwacht dat zij de teamtenues compleet met schoenen voor hun rekening nemen. Ook het wassen van de kleding moet veelal door de geldschieter worden geregeld.

Vergoedingen

Het bestuur van de voetbalclub geeft de spelers verschillende onkostenvergoedingen. Het is geen geheim dat die vergoedingen vaak hoger zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Hiermee probeert de club haar beste spelers te behouden. De hoogte van de vergoedingen loopt vaak zo hoog op, dat enkele profvoetballers hun carrière zelfs inruilden voor een bestaan als `amateur'.

Verkoop

In de sportkantines van amateurvoetbalclubs gaat veel geld om. Ook de kaartverkoop, reclameborden en acties als loterijen leveren geld op. De totale inkomsten van deze geldbronnen zijn bijna 246 miljoen euro (541 miljoen gulden) per jaar.

Vervoerskosten

Ieder weekend zijn er heel wat amateurvoetballers onderweg naar een van de circa 30.000 wedstrijden. De geldstroom die voortkomt uit het vervoer van spelers komt op gang wanneer de wedstrijden verder uit de buurt moeten worden gespeeld. Taxibedrijven worden dan vaak sponsor en zo wordt er op jaarbasis bijna zes miljoen euro (zo'n dertien miljoen gulden) binnengebracht.

Subsidie

De vereniging ontvangt voor ieder lid een bepaald bedrag aan subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit geld wordt gebruikt voor investeringen die de club zonder de toelage niet zou kunnen doen.

Bron: Voetbal gewaardeerd, Maatschappelijke en economische betekenis van voetbal in Nederland, 2000, NEI Regionale en Stedelijke Ontwikkeling, in opdracht van de KNVB.