ERASMUSPLICHT

Komende woensdag om 17.30 uur overhandigt de werkgroep Noodfaculteit Letteren Rotterdam in het Bibliotheektheater een `Witboek' aan wethouder Kuijper van Onderwijs en aan rector-magnificus Van Bemmel van de Erasmusuniversiteit. De Noodfaculteit, vorig jaar februari door burgemeester Ivo Opstelten officieel geopend, is een initiatief van het Rotterdamse Letterenoverleg. Deze club van literair actieve personen en instellingen wil in de Maasstad een volwaardige letterenfaculteit. Nu bezit de universiteit slechts een faculteit der Historische en Kunstwetenschappen. Wie zich naar Erasmus noemt laadt een morele verplichting op zich tot meer, aldus het Witboek.

Al een halve eeuw wordt gepleit voor een echte Rotterdamse letterenfaculteit, tot nu toe tevergeefs. Volgens het Witboek heeft het landelijk voortrekken van bètastudies de letterenstudies in Nederland onevenredige schade berokkend. De Erasmus-letterenfaculteit zou ``zinvol en verantwoord'' moeten bijdragen aan ``een herstel van de status van de alfastudies in Nederland''. Ook ``afkalvende talenkennis en een gebrek aan taaldocenten'' zouden een op het bedrijfsleven georiënteerde universiteit als de EUR moeten dwingen tot het opleiden van een breed spectrum aan alfa's. Korte-termijnargumenten omtrent geld en studentenaantallen mogen, aldus het Witboek, de belangen van toekomstige generaties niet frustreren. Als eerste stap wenst de werkgroep een haalbaarheidsonderzoek.