Ahold-bestuurders overtraden regel

De Boonstra-affaire heeft bij Ahold nieuwe onregelmatigheden binnen het bedrijf aan het licht gebracht. De leiding van Stop & Shop, de grootste Amerikaanse supermarktketen van Ahold, heeft vorig jaar verzuimd transacties in aandelen Ahold op tijd te melden bij de toezichthouder op de Amsterdamse beurs.

Een woordvoerder van Ahold bevestigt het verzuim van de Amerikaanse directieleden. Voormalig Ahold-commissaris en Philips-topman C. Boonstra kwam eerder in opspraak doordat hij handel in effecten van Ahold niet op tijd bij de beurstoezichthouder meldde. Hij trad met onmiddellijke ingang af nadat zijn nalatigheid publiekelijk bekend werd. In reactie op de Boonstra-affaire heeft Ahold zijn regime voor handelende medewerkers aangescherpt. Alle transacties lopen nu via een extern bureau.

Door deze aanscherping is ook de nalatigheid van de Stop & Shop-leiding aan het licht gekomen. President M. Smith van de belangrijkste dochter van Ahold in de Verenigde Staten en zijn collega W. Vaughn verzilverden de eerste zeven maanden van 2001 voor ruim 1,3 miljoen euro aan aandelenopties. Net als C. Boonstra zagen zij de meldingsplicht over het hoofd. De verkoop van Ahold-aandelen is pas zo'n twee weken geleden aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) doorgegeven. Sommige transacties zijn bijna een jaar te laat gemeld.

Beurstoezichthouder STE onderzoekt de aard en de reden van de late meldingen. Verder weigert de toezichthouder commentaar. Overtreding van de meldingsplicht is een economisch delict. De beurswaakhond kan Ahold en de bestuurders achter de schermen een waarschuwing geven, een boete opleggen of aangifte doen bij het openbaar ministerie.

Volgens een woordvoerder van Ahold is het voor buitenlanders ,,behoorlijk ingewikkeld'' om op de hoogte te zijn van de Nederlandse regels. Hij wijt het verzuim aan de groei van de Amerikaanse dochter.

Stop & Shop staat borg voor meer dan 10 procent van Aholds totale omzet. Alleen boven deze grens worden directieleden volgens de zegsman verplicht hun transacties te melden. Anderhalf jaar geleden zat de dochter daar nog onder.

W. Vaughn verkocht vorig jaar op 3 januari 9.000 aandelen Ahold, twee dagen voordat het concern zijn omzetcijfers publiceerde. Ahold ontkent misbruik van voorkennis door de bestuurders. De top van Stop & Shop kende die omzetcijfers volgens een woordvoerder niet. Hij benadrukt dat de Amerikanen nooit in verboden periodes handelden, Boonstra deed dat wel.

Bij Ahold moeten alle medewerkers al langer op kwartaalbasis hun effectentransacties melden bij een accountant. Daarnaast dienen hoger geplaatste werknemers die over voorkennis kunnen beschikken hun transactie vooraf door een speciale functionaris te laten toetsen. Meldingsplichtige bestuurders van Ahold moeten dat persoonlijk doorgeven aan de STE.

Eerder deze week werd bekend dat de bestuursvoorzitter van het softwarebedrijf TIE twee jaar lang heeft verzuimd om transacties in TIE-aandelen te melden.

Lux: pagina 13