Patiëntenselectie 2

De Nederlandse gezondheidszorg kent vele problemen. Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg J.H. Kingma wekt de suggestie dat de beoordeling van operatierisico's niet goed is en dat er tijdens de operatie geen rekening gehouden wordt met deze risico-inschatting (NRC Handelsblad, 9 januari). Dit nu is gelukkig geenszins het geval. Ook onze gezondheidszorg kent het medische specialisme van de anesthesiologie. De anesthesioloog maakt voor de operatie een uitgebreide risico-inschatting en informeert de patiënt over deze risico's. Vervolgens is zijn beleid wat betreft bewaking en behandeling tijdens en na de operatie volledig gericht op het voorkomen van complicaties.

Daarmee functioneert de anesthesioloog als bodyguard van de patiënt.