Melkert: risico's bij kosten EU

Nederland moet volgens de nieuwe PvdA-leider Ad Melkert zonodig ,,strenge voorbehouden'' maken over financiële afspraken bij de toelating van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

Melkert vreest dat de vaststelling van overgangsbepalingen voor de kandidaat-lidstaten tot een ,,hogere niet gespecificeerde rekening in een later stadium kan leiden''. Hij onderstreepte dat de uitbreiding van de EU zeker moet doorgaan wegens het politieke en historische belang.

Melkert deed zijn uitspraken gisteren na een kennismakingsbezoek aan Brussel. De PvdA-leider en kandidaat-premier sprak met voorzitter Prodi van de Europese Commissie en Eurocommissaris Barnier (Regionaal Beleid).

Melkert pleitte er bij hen tevergeefs voor dat nu al afspraken worden gemaakt over de uitgaven voor structuurfondsen (Europese hulpgelden) en landbouw, voordat de kandidaat-lidstaten worden toegelaten. Onlangs probeerde ook het Nederlandse kabinet al het debat over de structuurfondsen (193 miljard euro voor de periode 2000-2006) te openen. Het budget is tot 2006 vastgesteld.

Volgens Melkert zullen de structuurfondsen ook in de toekomst niet alleen naar arme gebieden moeten gaan. Het is volgens hem goed voor de ,,cohesie'' in de EU dat ook kansarme stadswijken blijven profiteren. VVD-minister Zalm (Financiën) bepleit het tegenovergestelde.

Melkert denkt niet dat zijn positie als mogelijk Nederlands premier in onderhandelingen met andere EU-leiders verzwakt, wanneer Brussel naar verwachting honderden miljoenen euro's onreglementair besteed ESF-geld van Nederland terugeist. Melkert was destijds als minister van Sociale Zaken voor de ESF-affaire verantwoordelijk. ,,Het is een zaak van de huidige minister van Sociale Zaken en dat is in de toekomst ook zo'', zei hij.