Meer zelfstandige verloskundigen

Het aantal praktiserende verloskundigen groeit gestaag. Op 1 januari 2001 waren er 1.627 (onder wie 45 mannen) werkzaam, zo'n zestig meer dan een jaar eerder. Verreweg het grootste deel van hen werkt in een eigen (groeps)praktijk of als waarnemer, 249 verloskundigen zijn aan een ziekenhuis verbonden. Vrouwen van 15 tot en met 39 jaar kunnen steeds gemakkelijker over een buiten een ziekenhuis werkende verloskundige beschikken. Vorig jaar was er één verloskundige per 2.423 vruchtbare vrouwen beschikbaar. Tien jaar geleden was er één verloskundige op 3.878 vruchtbare vrouwen.