Geboortehotel moet hygiëne verbeteren

De verloskundige hulp in het zogenoemde `geboortehotel' in Purmerend is kwalitatief voldoende, maar het hotel moet vóór 1 maart aanstaande wel bepaalde hygiënische maatregelen hebben getroffen.

Dit heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg laten weten na een onderzoek in het hotel en na gesprekken te hebben gevoerd met betrokken gynaecologen en zorgverzekeraar PWZ Achmea.

De sterilisator waarmee het instrumentarium van de verloskundigen steriel wordt gemaakt, mag van de Inspectie niet langer in de keuken staan, tussen de gewone afwas. Ook moet er een aparte medicijnkast komen.

Het hotel moet bovendien daadwerkelijk het kwaliteitsbeleid gaan uitvoeren, zoals dat bij de opening werd geformuleerd.

De Inspectie stelde een onderzoek naar het geboortehotel in, nadat verscheidene verloskundigen die daar werken een klacht hadden ingediend. Volgens hen laat de hygiëne in het hotel te wensen over en zijn er meerdere medische fouten gemaakt.

Het geboortehotel, ook wel `Geboortezorg Waterland' genoemd, werd begin vorig jaar geopend in een vestiging van een Van der Valkhotel. Dit gebeurde op initiatief van de echtgenote van de directeur van het hotel. Zij ontdekte tijdens haar zwangerschap dat in de regio een tekort aan kraamzorg was ontstaan. Vervolgens werden negen verloskundigen door het hotel in loondienst genomen.

Verzekeraar PWZ Achmea financieert het project voorlopig voor drie jaar. Accountmanager Van Rijn van PWZ zegt ,,tevreden'' te zijn over de geboden kwaliteit in het geboortehotel. Een onderzoek onder klanten zou ook ,,goede uitkomsten'' hebben laten zien.

De zorgverzekeraar zegt ,,verbaasd'' te zijn geweest dat personeelsleden een klacht hadden ingediend bij de Inspectie. De arbeidsverhoudingen tussen ten minste drie verloskundigen en de directie van het Geboortehotel zijn door onder andere bovengenoemde klachten ernstig verstoord.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg raadt aan een bemiddelaar in te schakelen.