Den Heyer benoemd tot docent

De omstreden gereformeerde nieuwtestamenticus prof. dr. C.J. den Heyer is per 1 februari benoemd tot docent bijbelse theologie aan de predikantsopleiding van de Doopsgezinde Broederschap in Amsterdam. Hij volgt dr. C. van Duin op, die op grond van zijn leeftijd zijn werk neerlegt. Het betreft een parttime functie.

Den Heyer nam eind november vervroegd afscheid van de Theologische Universiteit Kampen, vooral omdat hij de ophef in gereformeerde kring rond zijn werk moe was. De hoogleraar nam afstand van de klassieke gereformeerde verzoeningsleer, die zegt dat Jezus Christus is gestorven voor de zonden van de gehele mensheid.

De gereformeerde synode had hierop kritiek maar nam geen maatregelen. Het behoudende Confessioneel Gereformeerd Beraad had op het ontslag van Den Heyer aangedrongen.

Den Heyer hoeft voor zijn nieuwe baan niet doopsgezind te worden. Doordat de doopsgezinden tot voor kort aan de Universiteit van Amsterdam een gezamenlijke predikantsopleiding met hervormden en lutheranen hadden, was het al gebruikelijk dat docenten van andere kerken een rol speelden bij de opleiding van doopsgezinde predikanten.