Bemiddelaar bij kinderopvang

Een externe bemiddelaar moet het slepende conflict over een nieuwe CAO voor de kinderopvang helpen oplossen. De werkgevers en vakbonden zijn in beginsel bereid op voorstel van het Kamerlid Hamer (PvdA) een bemiddelaar aan te stellen.

Pagina 2