Bemiddelaar bij conflict kinderopvang

Een externe bemiddelaar moet het slepende conflict over een nieuwe CAO voor de kinderopvang helpen oplossen. De werkgevers en vakbonden zijn in beginsel bereid op voorstel van het Kamerlid Hamer (PvdA) een bemiddelaar aan te stellen.

De vakbonden AbvaKabo en CFO en de werkgevers, vertegenwoordigd in de MO Groep, waren het vanmorgen echter nog niet eens over welke onderwerpen de bemiddeling moet gaan. De vakbonden vinden dat het akkoord dat de werkgevers eerder bereikten met de kleine vakbond De Unie, op belangrijke punten ter discussie gesteld moet worden.

De onenigheid gaat vooral over de inschaling van kinderleidsters, het al dan niet structureel invoeren van een eindejaarsuitkering voor 2003 en de opleidingseisen. Met de vakbond De Unie, die maar 85 van de 35.000 werknemers in de kinderopvang vertegenwoordigt, is een loonsverhoging van in totaal negen procent in 2001 en 2002 overeengekomen en de invoering van nieuwe salarisschalen. Met name met het laatste zijn de andere bonden niet tevreden. Zij willen ook dat de werkgevers vastleggen dat de opleidingseisen voor langere tijd niet worden verlaagd. Met de Unie hebben de werkgevers afgesproken om dit jaar de opleidingseisen onveranderd te laten.

De werkgevers verklaarden vanmorgen een bemiddelingspoging te willen als alleen de salarisschalen onderwerp van discussie worden. ,,We willen niet opnieuw bij Adam en Eva beginnen'', zegt directeur S. van Gennip van de MO Groep. ,,De inschaling is tot nu toe een belangrijk conflictpunt geweest. Maar het hele akkoord met de Unie van tafel halen is onbespreekbaar.''

AbvaKabo-bestuurder J. Dieten vindt dat te weinig. ,,Je moet een bemiddelaar niet bij voorbaat opzadelen met allerlei voorwaarden. Dan heeft het weinig zin.'' Wie de bemiddeling eventueel gaat doen, was vanmorgen nog onbekend.

Het conflict tussen crècheleidsters en de werkgevers duurt al vier maanden. Er is sindsdien al vijf dagen over gestaakt. Woensdag sloten zo'n 230 kindercentra de deuren, donderdag zeventig andere centra. In Nederland worden zo'n 200.000 kinderen door hun ouders naar de crèche gebracht. Door de verzakelijking van de sector zijn gemeenten niet langer de werkgevers, maar veelal stichtingen en ondernemers. Zij verhoogden dit jaar de prijs van de kinderopvang met 9 procent, meer dan de optelsom van loonsverhoging en inflatie.

Als de partijen er niet uitkomen dan bestaat de wettelijke mogelijkheid dat minister Vermeend (Sociale Zaken) het akkoord met de Unie algemeen verbindend verklaart waardoor alle werknemers in de kinderopvang hieronder vallen. Of dit gebeurt is zeer de vraag. Het is in ieder geval nooit eerder voorgekomen met een akkoord dat door een vakbond is afgesloten die zo weinig mensen vertegenwoordigt.

AbvaKabo-bestuurder Dieten: ,,Dan kan straks de directeur van een bedrijf zijn secretaresse lid maken van een vakbondje en daarmee een vergaand CAO-akkoord afsluiten. Dat zou bizar zijn.''