Wie zijn gevangen, dood of nog zoek?

De Amerikaanse jacht op aanhangers van het Afghaanse Talibaanregime en leden van Bin Ladens terreurorganisatie Al-Qaeda gaat onverminderd door. Amerikaanse functionarissen hebben een tussenbalans opgemaakt.

Drie maanden na het begin van de Amerikaanse aanvallen op Osama bin Ladens islamitische terreurnetwerk Al-Qaeda (de basis) en zijn Talibaanbeschermheren in Afghanistan zijn de eerste bressen geslagen in het terroristisch bolwerk. Het Talibaanregime is weggesmolten, de meeste van zijn strijders hebben zich in het burgerbestaan teruggetrokken of de kant van de tegenpartij gekozen.

Duizenden aanhangers van Al-Qaeda zijn gevlucht, gevangen of gedood. Maar hoe staat het met de leidinggevenden van Talibaan en Al-Qaeda? Wie zijn gevangen, gedood of nog zoek?

Een tussenbalans, op basis van mededelingen van Amerikaanse regeringsfunctionarissen:

in amerikaanse of andermans gevangenschap

Ibn Al-Shaykh al-Libi, een Libiër die enkele trainingskampen van Bin Laden leidde. Door Pakistan gevangen gegenomen en eerder deze maand aan de Amerikanen overgedragen.

Abd al-Hadi al-Iraqi, eveneens chef van een trainingskamp. Deze maand gevangen genomen.

Abdul Aziz, een Saoedische functionaris van de humanitaire organisatie WAFA die van banden met Al-Qaeda wordt beschuldigd.

Mullah Fazel M. Mazloom, commandant van de Talibaanstrijdkrachten. Door de Noordelijke Alliantie in november bij Kunduz gevangen genomen en aan de Amerikanen overgedragen.

Mullah Abdul Salam Zaeef, ambassadeur van de Talibaan in Pakistan. Door Islamabad aan de Amerikanen overgedragen.

Daarnaast zijn er berichten dat drie topfunctionarissen van de Talibaan, onder wie minister van Defensie mullah Hadji Obaidullah Akhund, zich aan de anti-Talibaankrachten hadden overgegeven maar in vrijheid zijn gesteld.

waarschijnlijk dood

Mohammed Atef, de Egyptische chef militaire operaties van Bin Laden en een van zijn twee topadviseurs (met Ayman al-Zawahiri). Hij zou half november bij een Amerikaans bombardement bij Kabul zijn gedood.

Abu Hafs de Mauretaniër, een van de top vijf van Al-Qaeda onder Bin Laden. Afgelopen dinsdag gedood. Hij zou een rol hebben gespeeld bij de aanslagen op twee Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998.

Abu Jafar al-Jaziri, eveneens dinsdag gedood. Logistiek coördinator.

Abu Salah al-Yemeni, idem.

Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad, topman van Zawahiri's Egyptische Jihad die in 1998 met Al-Qaeda een formeel verbond sloot. Begin november gedood.

Mohammed Salah, idem.

Qari Ahmandullah, chef inlichtingendiensten van de Talibaan. Op 27 december bij een Amerikaans bombardement bij Khost gedood.

nog zoek

Osama bin Laden, leider van Al-Qaeda.

Ayman al-Zawahiri, chef van de Egyptische Jihadorganisatie, en tweede man en ideoloog van Bin Laden. Zijn gezin zou zijn gedood bij een Amerikaans bombardement.

Sjeik Saiid, ook bekend als Sa'd al-Sharif en Mustafa Ahmad al-Hisawi, een Saoediër die optreedt als Bin Ladens chef financiën. Hij maakte geld over naar Mohamed Atta, leider van de feitelijke uitvoerders van de aanslagen van 11 september.

Abu Zubaydah, een Saoediër die wordt beschouwd als een van de belangrijkste planners van de terroristische operaties van Al-Qaeda.

Saif al-Adil, Bin Ladens veiligheidschef. De Egyptenaar zou een deel van Atefs werk hebben overgenomen.

Abu Mohammed al-Masri, ook bekend als Abdullah Ahmed Abdullah, een Egyptenaar die een aantal van Bin Ladens trainingskampen in Afghanistan leidde.

Abd al Rahim al-Nashiri, een Saoediër die zou fungeren als planner van terroristische acties.

Sulaiman Abu Ghaith, een Koeweiti die als Al-Qaeda's woordvoerder optreedt en als zodanig ook op een door de Arabische televisiezender Al-Jazira uitgezonden videoband was te zien.

Mohammed Omar Abdel-Rahman, zoon van sjeik Omar Abdel-Rahman, de blinde geestelijk leider van de Jihad die in New York gevangen zit wegens zijn rol in de aanslag op het World Trade Center van 1993.

Abd al-Aziz al-Jamal, een medewerker van Zawahiri die samen met Adil de functies van Atef zou overnemen.

Thirwat Salah Shihata, tweede man van de Egyptische Jihad.

Van de Talibaantop:

Mullah Mohammed Omar, opperste leider,

Mohammad Wali, minister voor de Bevordering van de Deugd en Voorkoming van het Kwaad,

Abdul Wakil Mutawakil, minister van Buitenlandse Zaken,

Hassan Rahmani, gouverneur van de provincie Kandahar.