`Weinig naheffingen freelancers'

Zelfstandigen zullen sporadisch een naheffing krijgen voor de werknemersverzekeringen. Het nieuwe Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zegt nu grote waarde te hechten aan de zogeheten zelfstandigheidsverklaring van de belastingdienst.

Vorige maand meldde de UWV nog in eigen publicaties dat de waarde van de zelfstandigheidheidsverklaring beperkt is. Daardoor liepen honderduizenden zelfstandige ondernemers de kans alsnog een aanslag te krijgen voor de sociale premies. In het verleden hebben de zelfstandigen zonder personeel dikwijls forse naheffingen gekregen.

Sinds 1 januari is een nieuwe wet van kracht die regelt dat een verklaring die zelfstandige ondernemers kunnen krijgen bij de belastingdienst ook geldig is voor de werknemersverzekeringen. Beoogd wordt dat freelancers en zelfstandigen zo de zekerheid krijgen dat ze geen sociale premies voor WW en WAO verschuldigd zijn, omdat ze geen werknemer zijn.

Maar het UWV zond vorige maand voorlichtingsmateriaal naar belangenorganisaties waarin de waarde van deze zelfstandigheidsverklaring voor de werknemersverzekeringen als ,,beperkt'' werd gekenschetst. MKB Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers vrezen dat dit er op duidt dat het UWV zich weinig gelegen zal laten liggen aan de wetswijziging en zelfstandigen blijft bestoken met naheffingen. Het Kamerlid Hindriks was verbolgen. ,,Ze moeten terug in het hok'', zei Hindriks zaterdag in deze krant.

,,We zullen de verklaring van de belastingdienst als bindend beschouwen'', zegt directeur M. Kieviet van de afdeling juridische zaken van het UWV NU. Dat zelfstandige ondernemers wantrouwen koesteren tegen het UVW kan hij zich voorstellen. ,,Je kunt een verleden nooit wegpoetsen'', zegt Kieviet. Want de voorgangers van het UWV (zoals GAK en Cadans) bestookten ondernemers in het verleden soms met tienduizenden guldens aan naheffingen.

Maar dat zal nu nog maar weinig gebeuren, verzekert Kieviet. Alleen als er, ondanks een afgegeven zelfstandigheidsverklaring, evident sprake is van een werknemersrelatie kunnen naheffingen volgen. Hij erkent dat er bij het UWV wel sprake is van enige teleurstelling over het afstaan van bevoegdheden aan de belastingdienst. ,,Als je verantwoordelijk bent voor een verzekering, moet je ook de polis kunnen uitvoeren.''

Secretaris fiscale zaken J. Warmerdam van MKB Nederland, gaat er ook na toezeggingen van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) vanuit dat het UWV de wet naar de letter en de geest gaat uitvoeren. Maar helemaal gerust is hij nog niet, mede omdat het UWV erop gericht is zoveel mogelijk sociale premies te innen. ,,Ik vrees dat deze kwestie de komende jaren nog wel een paar keer terugkomt.''