VNO: paarse aanhang slinkt

Managers van grote bedrijven in Nederland stemmen in overweldigende mate op de VVD (65 procent), maar vinden in afnemende mate dat de paarse coalitie (PvdA, VVD en D66) moet worden voortgezet.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde `Nieuwjaarsenquête' van het ondernemersverbond VNO-NCW.

Van de 122 bestuursleden en directeuren van grote ondernemingen die het enquêteformulier hebben ingevuld (op 500 verstuurde formulieren) blijkt 16 procent geporteerd voor voortzetting van de huidige coalitie tegen nog 45 procent in 1998, aan het eind van het eerste paarse kabinet, Kok I. Wel groeit het percentage respondenten dat een paars kabinet zonder D66 wil: van 8 procent in 1998 tot 22 procent nu.

Een kleine meerderheid van de geënqueteerden wil een kabinet met VVD en CDA: 51 procent, concludeert het blad van VNO-NCW uit de uitslagen van de enquete. 35 procent wil namelijk thans een kabinet van VVD en CDA (tegen 13 procent in 1998). 16 procent wil naast VVD en CDA ook D66 in de coalitie (tegen 5 procent in 1998).

Aan de respondenten werd ook gevraagd om een rapportcijfer aan het zittende paarse kabinet te geven. Dat werd 6,3, dat is minder dan de 6,8 die Kok I in 1998 kreeg, maar meer dan de zittende coalitie kreeg in 1999 (5,9). Van de zittende bewindslieden kreeg minister Zalm van Financiën het hoogste cijfer (8), gevolgd door premier Kok (7,4).

Van de respondenten zegt 17 procent CDA te stemmen, 5 procent D66, 4 procent Leefbaar Nederland en slechts 3 procent PvdA. Overigens zegt 61 procent tevreden te zijn over het totale kabinetsbeleid, tegen nog 82 procent in 1998.