Vlaamse actie maakt Israël kwaad

De Israëlische regering heeft vanmorgen de Belgische ambassadeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om een mondeling protest in ontvangst te nemen, omdat Vlaanderen relaties op handels-, wetenschappelijk en cultureel gebied heeft bevroren. De ambassadeur werd gevraagd het besluit van Vlaanderen nader toe te lichten.

De Vlaamse deelregering heeft de betrekkingen met zowel Israël als het Palestijnse zelfbestuur opgeschort ,,zolang het militaire geweld en het terroristisch geweld voortduren''. Een woordvoerder van de Vlaamse minister Van Grembergen (Binnenlandse Aangelegenheden en Buitenlands Beleid) onderstreepte vanmorgen in een reactie dat de maatregel alleen behelst dat ,,geen nieuwe projecten'' in uitvoering worden genomen. Hij spreekt van een ,,heel pragmatische houding''. Vlaanderen zal de noodhulp aan de Palestijnen in de vorm van economische bijstand voor de opbouw van de Palestijnse infrastructuur voortzetten.

De Vlaamse deelregering nam het besluit al op 7 december. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken werd volgens de Vlaamse regeringswoordvoerder onmiddellijk verwittigd. Volgens de woordvoerder van de Vlaamse minister Van Grembergen heeft de Belgische federale regering toen niet gereageerd. ,,Ik denk dat het standpunt van de Vlaamse regering zeker niet moeilijk zal liggen op Belgisch federaal niveau'', zei hij. Een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel kon vanmorgen nog geen reactie geven.

De Belgische federale regering is verantwoordelijk voor buitenlandse betrekkingen. Maar de deelregeringen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn bevoegd op het gebied van cultuur, handel en wetenschap. Zo sloot Wallonië een samenwerkingsovereenkomst met de Palestijnen. Volgens een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is hernieuwing van het culturele verdrag het knelpunt tussen Israël en Vlaanderen. De woordvoerder van de Vlaamse deelregering onderstreepte vanmorgen dat volgens het in december genomen besluit de uitvoering van bestaande akkoorden weer zal worden hervat als de rust in het gebied weer wat is teruggekeerd en Israëliërs en Palestijnen weer over vrede praten.

Het besluit van Vlaanderen om de betrekkingen met Israël op te schorten heeft Jeruzalem onaangenaam verrast. In de Israëlische hoofdstad wordt deze ontwikkeling volgens de krant Yediot Ahronot van vandaag als een gevaarlijk precedent gezien.

Sedert premier Ariel Sharon wegens oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Libanon voor een Belgische rechtbank zou kunnen worden gedaagd, zijn de betrekkingen tussen Israël en België onder spanning komen te staan. Tegen Sharon loopt een Palestijnse klacht wegens zijn verantwoordelijkheid op de moord op Palestijnse vluchtelingen in de kampen Sabra en Shatila bij Beiroet.

Belgische diplomaten in Tel Aviv worden belaagd met haatbrieven.