TIE-topman `kende meldingsplicht niet'

Bestuursvoorzitter Th. Raman van het Amsterdamse softwarebedrijf TIE heeft de afgelopen twee jaar geen van zijn transacties in aandelen van het eigen bedrijf op tijd gemeld. Zulke transacties dienen volgens de wet onverwijld aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) te worden doorgegeven.

Twee weken geleden heeft de STE voor het eerst melding gemaakt van aandelenhandel door Raman. Het betreft 21 transacties die in de jaren 2000 en 2001 zijn uitgevoerd, met een totale waarde van circa 165.000 euro. Tot nu toe was niet bekend dat de directeur van het beursgenoteerde bedrijf in eigen aandelen heeft gehandeld. De STE onderzoekt inmiddels de reden en aard van Ramans te laat gemelde transacties.

Volgens Raman was hij niet op de hoogte van de meldingsplicht. ,,Het is onwetendheid van mijn kant. Ik vroeg mij al af hoe er steeds stukjes in de krant konden verschijnen over bestuurders die bepaalde transacties deden. Toen ik vorige maand besefte dat je zelf moet melden, heb ik dat meteen gedaan.'' De directeur zegt dat zijn bank of de functionaris die binnen TIE toeziet op effectenhandel door bestuurders hem nooit op de meldingsplicht heeft geattendeerd.

Het bedrijf meldde begin 2000 bij beursgang in het prospectus ,,adequate maatregelen'' te hebben genomen om aan de meldingsplicht van bestuurders te voldoen en handel met voorkennis te voorkomen. Onbekend is of Raman misbruik van voorkennis heeft gemaakt. De directeur van het software-bedrijf weet niet of er een onderzoek naar voorkennis gaande is. Hij handelde diverse keren vlak voordat het bedrijf persberichten uitgaf. [Vervolg TIE: pagina 18]

TIE

Contract van 0,5 mln

[Vervolg van pagina 1] TIE, dat al langere tijd in financiële problemen verkeert, maakte op 22 december 2000 bekend dat het een kredietfaciliteit van 2,5 miljoen euro had afgesloten. Zeven dagen ervoor verkocht Raman – naar nu blijkt – 1.245 aandelen.

Op 3 januari 2001 kondigde de onderneming een softwarecontract aan ter waarde van ruim 0,5 miljoen euro, gelijk aan 6 procent van de jaaromzet. De dag ervoor kocht Raman 100 aandelen. De week ervoor voerde hij 3 kooptransacties uit.

TIE heeft in dezelfde periode moeizame onderhandelingen gevoerd met de accountant die de boeken van het bedrijf moet goedkeuren. Op 17 juli 2001 maakte TIE bekend dat Ernst & Young zijn goedkeurende verklaring afgaf voor het jaarverslag over het boekjaar 1999/2001 dat op 30 september afliep. Dat is bijna een jaar na afsluiting van het boekjaar. De wet schrijft voor dat bedrijven hun jaarverslag binnen een half jaar na afsluiting van het boekjaar bekendmaken. De aandeelhoudersvergadering kan een onderneming uitstel verlenen. Dat is ook bij TIE gebeurd.

Na maandenlange onderhandelingen maakte het bedrijf op 17 april vorig jaar bekend een nieuwe kapitaalinjectie te hebben geregeld. De 8 verkooptransacties die directeur Raman de hierop twee volgende weken uitvoerde, werden niet gemeld.