Overleg over vrede in Congo

Vier van de landen die betrokken zijn bij de oorlog in de Democratische Republiek Congo komen nog deze maand bijeen om te proberen een nieuw vredesakkoord te bereiken. Het gaat om Congo en Angola dat de Congolese regering steunt, aan de ene kant, en om Rwanda en Oeganda die de Congolese rebellen bijstaan, aan de andere kant. Er ligt al een vredesakkoord dat twee jaar geleden in Lusaka is gesloten, maar van de uitvoering is nooit iets terechtgekomen.