Onderzoek naar ziekenhuizen

De Orde van Medisch Specialisten laat een inventarisatie maken van misstanden in ziekenhuizen. Vóór april moet een extern onderzoeksbureau met een overzicht komen van de problemen die spelen.

Volgens de orde is dit nodig, omdat de overheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onvoldoende optreden tegen bestaande misstanden. Zij zouden onvoldoende overzicht hebben welke problemen spelen, en in welke mate. Dit heeft een woordvoerder van de orde vanochtend laten weten.

,,De situatie in ziekenhuizen is veel slechter dan we denken'', aldus de woordvoerder. ,,Een meerderheid van de specialisten treedt niet naar buiten met klachten. Daardoor dringt de ernst van de situatie onvoldoende door.'' Met de inventarisatie wil de orde het nieuwe kabinet ook ,,een politiek signaal geven dat het met oplossingen moet komen''.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg juicht het initiatief toe. Een woordvoerder van de Inspectie erkent dat er te weinig overzicht bestaat van misstanden in ziekenhuizen. ,,Wij zijn afhankelijk van meldingen van specialisten. Die krijgen we te weinig, waardoor we onze signaleringsfunctie onvoldoende kunnen uitoefenen'', aldus de woordvoerder.

De Inspectie wijt het gebrek aan overzicht ook aan capaciteitsgebrek. ,,Onze 140 inspecteurs controleren het werk van 800.000 personeelsleden in de zorg, in ruim 3.000 instellingen. Dat is ondoenlijk.'' Afgelopen zomer adviseerde de commissie-Abeln al om het aantal inspecteurs te verdubbelen. De commissie werd geïnstalleerd door minister Borst (Volksgezondheid) na kritische vragen vanuit de Tweede Kamer over het functioneren van de Inspectie.

Het idee van de orde om een inventarisatie van misstanden te maken, ontstond na een vragenrondje onder specialisten. Dit zou hebben uitgewezen dat bij de beroepsgroep ,,grote onvrede'' heerst. De specialisten zelf wijten hun onvrede voornamelijk aan de bureaucratie in ziekenhuizen, die zou hebben geleid tot kwalitatief slechtere zorg. Als voorbeeld noemt de orde patiënten met een nierafwijking die tweemaal per week terechtkunnen in het ziekenhuis voor een dialyse, in plaats van de voorgeschreven driemaal. Daarnaast leiden wachtlijsten er vaak toe dat de gezondheid van patiënten onnodig verslechtert, aldus de orde.