Media Park mag uitbreiden

Het Media Park in Hilversum wordt tweemaal zo groot. De uitbreiding moet in 2015 zijn voltooid. De in het Media Park gevestigde omroepen, multimedia- en facilitaire bedrijven, waaronder NOB, NOS, VARA en VPRO, krijgen er 150.000 vierkante meter bedrijfsruimte bij. De uitbreiding is naar verwachting goed voor 5.000 extra arbeidsplaatsen. De Hilversumse gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de verdubbeling van het Media Park. De Collegepartijen Leefbaar Hilversum, PvdA en CDA verenigden zich met 21 tegen 11 stemmen met het voorstel. VVD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie stemden tegen.

In Hilversum gevestigde mediabedrijven klagen al enkele jaren over de bereikbaarheid van het Media Park dat naast een beschermd heidegebied ten noordoosten van de stad ligt. De gemeente onderzocht de mogelijkheden een busbaan aan te leggen, een weg door de hei of een tunnel, maar een oplossing voor de verkeersproblematiek is tot nu toe nog niet gevonden. Daarnaast bestaat er politieke verdeeldheid over de hoogte van de gebouwen in het Media Park, dat niet mag detoneren in de natuurlijke omgeving. Inmiddels is het bedrijf van John de Mol vertrokken naar Aalsmeer.

In de negen jaar dat het Masterplan Media Park op de politieke agenda staat, is er nooit een oplossing gevonden voor het verkeersprobleem. ,,Eerst een oplossing voor het verkeersprobleem en de natuur, pas dan een masterplan'', zei B. Heller (GroenLinks) gisteren nog eens. Leefbaar Hilversum draait die redenering om. ,,We hebben hier te maken met een veertig jaar oude bedrijfstak waarin jaarlijks twee miljard euro omgaat. We moeten voorwaarden scheppen om ze hier te houden'', betoogde J. Nagel (Leefbaar Hilversum), wethouder Mediazaken.

Het college is in overleg met NS om meer treinen te laten stoppen op station Hilversum Noord. Er wordt onderzoek gedaan naar een tunnel onder de hei, een stokpaardje van Leefbaar Hilversum en er is een nieuw voorstel voor het openbaar vervoer in voorbereiding.

Opvallend was de afwijzende houding van de VVD-fractie. In het vorige college had juist deze partij zich sterk gemaakt voor een grote investering in het Media Park. Nu stemde de hele fractie tegen.