Maastricht lokt proefproces uit over steun MVV

De gemeente Maastricht wil een proefproces uitlokken over het steunen van betaald-voetbalorganisaties door overheden. Volgens Maastricht moet het voor gemeenten mogelijk zijn profclubs die van ,,belangrijke publieke betekenis zijn'' financieel te steunen.

Het college van B en W besloot gisteren 450.000 euro over te boeken naar de noodlijdende eerste-divisieclub MVV. Het gaat om een eerste bedrag van een totale gift van bijna één miljoen euro. Ook stelt de gemeente zich garant voor een lening van 1,4 miljoen euro voor MVV.

De gemeenteraad heeft hiertoe in december vorig jaar besloten. De KNVB beslist binnenkort of MVV zijn licentie voor het betaald voetbal behoudt. Een gezonde financiële situatie is een voorwaarde.

Met de betaling aan MVV handelt de gemeente willens en wetens in strijd met Europese regels. Profclubs worden in Europa gezien als ondernemingen, en overheidssteun aan ondernemingen is niet toegestaan, tenzij de Europese Commissie vóóraf toestemming heeft gegeven. Die goedkeuring heeft Maastricht onlangs gevraagd, maar een besluit kan nog maanden op zich laten wachten. Maastricht zegt dat tegen de tijd dat er een besluit van de Commissie is, MVV failliet is zonder de gift van de gemeente.

Het oordeel van de Commissie over de steun van Maastricht wordt een principe-uitspraak die van groot belang is voor het betaald voetbal in Europa. In Nederland zijn profclubs afgelopen jaren op velerlei wijze financieel geholpen door gemeenten. Maar tot nu toe is die steun nooit gemeld, en ook nooit beoordeeld door de Commissie. Als de Commissie de steun aan MVV verbiedt, spant Maastricht een proefproces aan.

De gemeente Maastricht noemt de miljoenen euro's gemeentelijke hulp voor MVV een ,,legitieme ondersteuning van een publieke zaak''. De financiële steun dient volgens het college de instandhouding van het betaald voetbal in Maastricht. Het college: ,,Dat is een stimulans voor het jeugd- en amateurvoetbal en een impuls voor de ontwikkeling van het stadiongebied De Geusselt. Betaald voetbal heeft een recreatieve, sportieve, culturele en economische betekenis voor de stad en kan niet op één lijn gezet worden met een reguliere onderneming.''

De gemeente Maastricht wijkt met dit standpunt af van het oordeel van het Europese Hof van Justitie. Dat bepaalde medio jaren negentig in het arrest Höfner dat betaald-voetbalorganisaties commerciële ondernemingen zijn.