Leugendetector 2

U bericht dat 83 procent van de proefpersonen correct werd geïdentificeerd door een nieuwe leugendetector. Die detector is gebaseerd op optische meting van verhoogde huiddoorbloeding rond de ogen. Er ontstaat een nauwelijks waarneembaar `blosje' als je liegt. In het Nature artikel dat u citeert werden 6 van 8 experimentele `leugenaars' correct geïdentificeerd (75 procent), terwijl slechts 1 van 12 `onschuldigen' vals werd beschuldigd (8,3 procent). Drie keer falen op 20 tests, dat is 85 procent correct (en niet 83 procent, zoals het Nature artikel zegt).

De betrouwbaarheid van dat getal is gering gezien het zeer kleine aantal van 20 proefpersonen, maar laten we dat even buiten beschouwing laten. Is de nieuwe detector veelbelovend voor mass-screening, zoals de auteurs beweren? In het geheel niet. Nemen we aan dat één op de duizend Schiphol-passagiers terrorist is (en dat is hopelijk een forse overschatting). Wat wordt dan het (gemiddelde) testresultaat voor 100.000 passagiers, wanneer de uitkomsten net zo `goed' zijn als in het Nature artikel? Van de 100 terroristen onder hen worden er 75 (75 procent) correct gedetecteerd. Van de resterende 99.900 onschuldigen wordt 8,3 procent vals beschuldigd, dat zijn er 8.325. Er worden dus in totaal 8.400 `blosjes'passagiers uitgepikt. Daarvan zijn er 75 terrorist. Meer dan 99 procent van de `blosjes'-passagiers wordt dus vals beschuldigd met deze test. Ik zie de rode koppen al voor me!