Leugendetector 1

In deze krant van 3 januari wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de leugendetector een waardevol middel kan zijn bij de opsporing van misdadigers. De kop boven de aankondiging op de voorpagina luidt: `Leugendetector `ziet' lichtste blos' en boven het artikel zelf op pagina 5 staat: `De allerlichtste blos wordt ontmaskerd'. Dit is onjuist. De kop had moeten luiden: Leugendetector onbetrouwbaar.

In de tekst eronder staat het wèl correct vermeld: het apparaat wijst driekwart van de leugenaars aan. Een kwart van de leugenaars wordt niet ontmaskerd. Zij kunnen zich erop beroepen dat ze de leugendetectie met succes hebben doorstaan. Nog ernstiger is dat van degenen die als leugenaar worden aangewezen, 10 procent onschuldig is. Is het nodig te betogen dat zo een hoog aantal vals positieven onaanvaardbaar is? Dit slechte resultaat is bovendien geflatteerd, omdat het werd bereikt bij een groep gewone proefpersonen. Criminelen kunnen zich trainen met dit apparaat.

De conclusie moet zijn dat toepassing van de leugendetector in het belang is van geoefende leugenaars en ertoe zal leiden dat meer onschuldigen worden veroordeeld.