Kwart agenten schiet onbevoegd

Een kwart van de politiemensen die in de jaren 1998, 1999 en 2000 betrokken waren bij vuurwapengebruik waarbij letsel werd veroorzaakt, voldeed niet aan de wettelijke eisen van geoefendheid. Een politieambtenaar is in zo'n geval formeel niet bevoegd zijn pistool te gebruiken. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Centrum voor Politiewetenschappen (CPW) van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft uitgevoerd in opdracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Het gaat om één dodelijk schot, vijf met ernstige verwondingen tot gevolg en negen met gering letsel. De politievakorganisatie ACP toont zich geschokt en dringt aan op betere trainingen en toetsing van vuurwapengebruik.

Het CPW onderzocht 1.299 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gerapporteerde gevallen. Daarbij werd 1.208 maal het dienstpistool gebruikt, in 62 gevallen is letsel ,,van meer dan geringe betekenis'' veroorzaakt door politiehonden.

Het gerapporteerde vuurwapengebruik bestond uit dreigen met het dienstpistool (86 procent), waarschuwingsschoten (8 procent), gerichte schoten (6 procent) en ongewilde schoten (1 procent). Er vielen in de periode 1998-2000 elf doden door politiekogels en 37 gewonden. Door andere vormen van politiegeweld vielen vier doden en 88 gewonden. Van de politiemensen die betrokken waren bij zogenoemde geweldaanwendingen, rapporteerde vier procent zelf letsel te hebben opgelopen.

Politiesocioloog J. Timmer van het CPW beveelt aan dat korpsen consequent de wapens in beslag nemen van agenten die minder dan de verplichte vier keer per jaar oefenen op de schietbaan. Verder zou de politieleiding de agenten op straat beter moeten informeren over gevaarlijke situaties. ,,In sommige wijken lopen agenten namelijk meer risico om in situaties te belanden waarbij ze hun vuurwapen moeten hanteren.'' Overigens is de politie zuinig met het gebruik van vuurwapens. Terwijl het geweld op straat en het bezit van vuurwapens sterk zijn toegenomen, is het aantal slachtoffers van politiegeweld sinds 1978 gelijk gebleven.