Kerk en staat

`SGP hoeft vrouw niet toe te laten als lid' (28 december). Ik verbaas mij als Nederlands staatsburger, dat sinds de scheiding van kerk en staat, nog steeds volksvertegenwoordigingen met geloofs-, religieuze, kerkelijke uitgangspunten in Eerste en Tweede Kamer zitten die daar eigenlijk niets te maken hebben. Dat ze zich als politieke partij met deze uitgangspunten mogen organiseren is voor mij geen probleem (vrijheid van vereniging/meningsuiting), maar wel dat ze toegelaten worden tot een systeem van volksvertegenwoordiging waarbij kerk en wat daarmee samenhangt expliciet een onderwerp van non-issue geworden is.

Onze volksvertegenwoordiging moet `clubs' met dit soort eigenaardigheden toch maar eens op hun democratisch gehalte van passief en actief stemrecht aanspreken. Premier Kok loopt hier met een wijde boog omheen. Het siert hem niet, zeker niet voor een paars kabinet.