Geen vergoeding gehandicapte kinderen

De commissie Sociale Zaken van de Franse Assemblée heeft gisteren unaniem een amendement van de regering-Jospin aangenomen dat het voor kinderen die gehandicapt geboren zijn onmogelijk maakt schadevergoeding te eisen voor het feit dat ze zijn geboren. Het amendement, dat vandaag in de Assemblée wordt behandeld, is het gevolg van de grote beroering die ontstond naar aanleiding van het arrest-Perruche. In november 2000 bepaalde het Hof van Cassatie dat de zwaar gehandicapt geboren Nicolas Perruche recht had op schadeloosstelling voor het feit dat hij was geboren.

Het arrest was de slotsom van een juridische strijd die in 1992 begon. De eis van het kind werd twee keer ingewilligd en twee keer in hoger beroep afgewezen voordat het Hof van Cassatie uitspraak deed. De daarmee geschapen jurisprudentie, die al twee keer een soortgelijke uitspraak tot gevolg had, leidde tot grote onrust onder gynaecologen en echografen. Deze voelden zich vogelvrij verklaard, temeer omdat de medische onderzoeksmethoden niet waterdicht zijn. Met het oog op de politieke behandeling van de zaak zijn ze sinds 1 januari in staking.

Ook ethici en belangenorganisaties van gehandicapten en van ouders van gehandicapte kinderen liepen te hoop tegen het arrest. Gehandicapten trokken de conclusie dat zij `eigenlijk niet horen te leven' en hun ouders voelden zich moreel veroordeeld voor het feit dat zij geen abortus hadden laten plegen.

Het amendement maakt een eind aan de mogelijkheid van een eis tot schadevergoeding door het kind, gericht tegen zijn ouders of tegen medici. Ouders zelf kunnen nog wel schadevergoeding eisen als zij door aantoonbaar medisch falen hebben afgezien van abortus, terwijl de handicap te voorspellen was. De regering-Jospin was verdeeld over de vraag of het arrest-Perruche moest worden tegengegaan, maar diende uiteindelijk het amendement in omdat de oppositie met een eigen initiatief kwam dat ook door de regeringspartijen gesteund dreigde te worden.