Franse luchtjes 3

Een smadelijk en beledigend artikel over `Franse luchtjes'. Niet alleen voor Fransen maar in feite ook voor buitenlanders die er wonen en werken. Hij noemt immers ook ambassadepersoneel. Dit zogenaamd `grappige' artikel is een volledige misslag. Wellicht is een slecht functionerend reukorgaan van de correspondent reden voor een artsenvisite.