Dochter Leers uit gemeentepolitiek

Josien Leers, de 21-jarige dochter van de toekomstig burgemeester van Maastricht Gerd Leers, wil ,,elke schijn van belangenverstrengeling vermijden''. Dat is voor haar reden om haar verkiesbare (twaalfde) plek op de CDA-kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen op te geven. Josien Leers, studente rechten aan de Universiteit Maastricht, heeft het bestuur van het CDA-Maastricht gevraagd haar op een onverkiesbare 22ste plaats op de lijst te zetten. Daardoor kan ze alleen met voorkeursstemmen gekozen worden. Of ze haar plaats in dat geval ook inneemt, daarover heeft ze nog geen besluit genomen.